BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluza Stanisław, Krzesicki Oskar
Title
Koniunktura w bankowości : kwiecień-czerwiec 2020
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2020, nr 85, 14 s., wykr., tab.
Keyword
Bankowość, Usługi bankowe, Zatrudnienie w bankowości
Banking, Banking services, Employment in the banking sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wbrew oczekiwaniom koniunktura w sektorze bankowym uległa pogorszeniu. W I kwartale 2020 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym IRG SGH (IRGBAN) spadła, osiągając poziom -21,3 punktu, o 14,9 pkt niższy od wartości z poprzedniego kwartału i o 20,4 pkt od przewidywanego przez banki w IV kwartale 2019 r. Na spadek wartości wskaźnika wpłynęło zmniejszenie się wypracowanego zysku, wyniku z działalności bankowej i wielkości zatrudnienia. Spodziewane jest dalsze pogorszenie się sytuacji w kolejnym kwartale, a wartość wskaźnika prognostycznego wynosi -34,1 pkt.(fragment tekstu)

Contrary to what was expected situation in the banking sector deteriorated. In the 1st quarter of 2020 the IRG SGH banking confidence indicator (IRGBAN) decreased from -6,3 pts to -21,3 pts. The declinewas caused by the drop in the balances of profits, result on banking activity and employment. Banks are expecting the situation to continue worsening in the 2nd quarter - the leading indicator is equal to -34.1 pts.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu