BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Sławomir
Title
Kondycja gospodarstw domowych : II kwartał 2019
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2019, nr 107, 30 s., tab., wykr.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Artykuły gospodarstwa domowego
Households, Budgets of households, Household articles
Note
streszcz., summ.
Abstract
W drugim kwartale 2019 r. nastroje gospodarstw domowych uległy pogorszeniu. Wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych IRG SGH (IRGKGD) zmniejszyła się o 3,1 pkt do wysokości -9,5 pkt, niwelując wzrost zanotowany w poprzednim kwartale. Oznacza to, że nastroje konsumenckie utrzymują tendencję spadkową. Ujemny wpływ na nie mają przewidywania gospodarstw domowych co do spowolnienia całej gospodarki i -w konsekwencji -nasilające się obawy przed wzrostem bezrobocia. Poprawiły się natomiast oceny przyszłej zdolności do oszczędzania oraz -po raz trzeci z rzędu -oceny własnej, przyszłej sytuacji finansowej.(fragment tekstu)

In the 2ndquarter of 2019 consumer confidence deteriorated. The IRG SGH consumer confidence indicator (IRGKGD) quarterly dropped by 3.1 pts, offsetting the increase recorded in the previous quarter (3.2 pts). Consumer sentiment is influenced by the expected slowdown of the economy and, consequently, fears ofgetting unemployed. In comparison to the 2nd quarter of 2018 IRGKGD declined by 7.4 pts. The downward tendency, which began nearly two years ago, is proceeding.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1428-3239
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu