BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulc Elżbieta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Analiza struktury ekonomicznych procesów przestrzennych na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich
Analysis of the Structure of Economic Spatial Processes on the Example of GDP in Chosen European Countries
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 7-20, wykr., rys., bibliogr 3 poz
Keyword
Analiza trendu, Produkt krajowy brutto (PKB), Analiza strukturalna
Trend analysis, Gross domestic product (GDP), Structural analysis
Abstract
Artykuł prezentuje procedurę budowy ekonometrycznego modelu przestrzennego na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich. Procedura ta nawiązuje do zasady, stosowanej w ekonometrii dynamicznej, według której podstawą modelowania procesu ekonomicznego jest odkrycie jego wewnętrznej struktury i własności. W artykule wyodrębniono deterministyczne i stochastyczne składniki badanego procesu i uzasadniono potrzebę ich uwzględnienia w konstruowanym modelu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to show the procedure of modelling of the spatial processes, which takes into account the deterministic and stochastic structure of these processes. In the introduction a general structure of components of the spatial economic process was presented. The property of homogeneity (stationarity) of the spatial processes was discussed as well. In the section 2 the notion of the spatial trend was formulated and the chosen models of the spatial trends were presented. There was also demonstrated an empirical example of fi tting the adequate model of the spatial trend. In the section 3 the attention was focused on the phenomenon of the spatial autocorrelation. The structures of spatial connections most often used for investigating the autocorrelation were pointed out. The appropriate measure of the spatial autocorrelation was given and an empirical example of investigating the autocorrelation was presented. The analysis of the spatial autocorrelation was realized in particular basing on the readings of the so-called spatial correlogram. In the section 4 the model of the spatial process, which takes into consideration the previous settlements as regards its internal structure, was proposed. The section 5 includes a short recapitulation. The results of the investigation confi rmed the necessity of determining the internal structures while modelling the spatial economic processes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu Sp. Z o. o.
  2. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. (2001), Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons, New York.
  3. Schabenberger O., Gotway A. C. (2005), Statistical Methods for Spatial Data Analysis, Champion & Hall/CRC, New York.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu