BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolny Edward (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Przyszłość zasobów pracy w województwie kujawsko-pomorskim
The Future of the Labour Force in Kujawsko-Pomorskie Voivodship
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 89-103, tab., bibliogr 11 poz
Keyword
Rynek pracy, Zasoby pracy
Labour market, Labour resources
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstract
W opracowaniu dokonano analizy kształtowania się populacji zasobów pracy w województwie kujawsko-pomorskim do 2035 r., wskazując na zmiany zarówno ilościowe, jak i jakościowe, które zajdą w tej populacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to show a quantitative and qualitative changes that are going to take place in the population of working-aged people in the Kujawsko-Pomorskie Voivodship by the year 2035. Attention has been given to a reduction in the number of population in working age and reduction of its share in general population of the region, the developing process of its maskulinisation and aging and an increase in the liability of nonworking-age population, particularly in the post-working age. In the coming period there will be a signifi cant increase in people's education, which will favor an increase in the level of population's economic activity. There will be also signifi cant change in the territorial distribution of labor resources within the province. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1997), Ekonomia - mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z. (1998), Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce, UMK, Toruń 1998.
 3. Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z. (1990), Zarys polityki zatrudnienia, PWE, Warszawa.
 4. Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B. (1998), Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPiSS, Warszawa.
 5. Kryńska E. (red.) (2007), Praca - zatrudnienie - szkolenie, IPiSS, Warszawa.
 6. Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Meller J. (1981), Regionalne gospodarowanie zasobami pracy, PWE, Warszawa.
 8. Pocztowski A. (1993), Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkim w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 9. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 10. Unolt J. (1999), Ekonomiczne problemy rynku pracy, "Śląsk", Katowice.
 11. Wiśniewski Z. (red.) (2007), System przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu