BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popławski Wojciech (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Szamrowski Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Poziom, intensywność i źródła innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie sektora MSP województwa warmińsko-mazurskiego)
The Level, Itensity and Innovation Sources in SMEs Sector the Case of Warmia and Mazury
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 105-120, tab., bibliogr 3 poz
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje, Przewaga konkurencyjna
Small business, Innovations, Competitive advantage
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja i analiza wyników badań innowacyjności MSP w województwie warmińsko-mazurskim na celowo dobranej próbie 400 przedsiębiorstw. Uzyskane rezultaty badawcze jednoznacznie wskazują na ciągły wzrost poziomu innowacyjności badanego sektora, przy czym należy podkreślić wyraźną dominację opracowywania i wdrażania innowacji produktowych. Najszybsze tempo wzrostu poziomu innowacyjności charakteryzuje sektor MSP w branży spożywczej, przetwórstwa drewna. (abstrakt oryginalny)

The article deals with description and analysis of product, technological and organizational innovations. It is an attempt tom identify main sources of innovation processes in SMEs sector. According to fi nal results of the investigation it is necessary to emphasize product innovation domination in food production, wood and metal manufacturing. The main source of innovations is an activity in R+D. The imitation process is also important, but much moore in technological and organizational innovations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzeziński M. (red), (2001), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizaqcyjnymi, Warszawa.
  2. OECD (2005), Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovations Data - Oslo Manual, third edition, (OECD/EU//Eurostat).
  3. Oslo Manual. Polska wersja robocza (2000), Internet.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu