BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasińska Joanna (University of Social, Computer & Medicine Science, Poland)
Title
Utilizing the Organization's Performance Curve in Change Management
Source
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2019, nr 2, s. 46-59, bibliogr. 9 poz.
Praxiology and Management. Scientific paper of Learned Society of Praxiology in Poland
Keyword
Efektywność organizacji, Zmiany organizacyjne, Zarządzanie w procesie zmian, Menedżer
Organisation effectiveness, Organisational change, Management under change process, Manager
Note
streszcz., summ.
Abstract
The paper begins with the presentation of efficiency curve during the organizational change, and it's determinants. It is emphasized, that change managers can influence on depth and time of endurethe efficiency. On this background paper presents the actions which could diminish the costs of changes. They are divided into phases of change process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barabasz A. (2009), Rozwój i zmiany w małej firmie, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  2. Curie R.M. (2013), Work study, BIM, London.
  3. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2012), Zarządzanie Organizacjami, Dom Organizatora, Toruń.
  4. Czerska M. (2013), Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego Menedżera, Difin, Warszawa.
  5. Jellison J. M. ( 2006 ), Managing the Dynamics of Change,McGraw-Hill, New York.
  6. Machaczka J. (2012), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa.
  7. Majchrzak J. (2012), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  8. Skalik J. (red.) (2008),Projektowanie organizacji instytucji, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
  9. Suszyński C. (2012), Zarządzanie zmianami - wyzwania ambidextrous organization (zarys problematyki), w: Systemy i procesy zmian w zarządzaniu, Barabasz A., Bełz G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
2449-8068
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu