BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gasparski Wojciech
Title
Prof. dr hab. Jan Witold Doroszewski (1931-2019)
Source
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2019, nr 2, s. 134-135
Praxiology and Management. Scientific paper of Learned Society of Praxiology in Poland
Keyword
Nauczyciele akademiccy, Prakseologia, Prakseologiczna teoria organizacji
Academic teachers, Praxeology, Praxeological theory of organization
Doroszewski Jan Witold
Abstract
W dniu 24 października 2019 r. zmarł profesor dr hab. Jan Doroszewski związany ze środowiskiem prakseologicznym niemal od samego początku istnienia placówki prakseologicznej w PAN. Współpracował z założoną przez prof. Tadeusza Kotarbińskiego Pracownią Ogólnych Problemów Organizacji Pracy PAN, a potem z Zakładem Prakseologii w jaki Pracownia została przekształcona. Brał czynny udział w pracach Zespołu Teorii Diagnozy przedstawiając problematykę diagnozy medycznej w jej ujęciu prakseologicznym oraz publikując artykuły na łamach periodyku Prakseologia. Prof. J. Doroszewski był członkiem założycielem Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Swą działalnością aktywnie przyczyniał się do rozwoju dyscypliny i jej zastosowań. W roku 2003 otrzymał godność Członka honorowego TNP. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2449-8068
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu