BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moszyński Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Stocka Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych a model nadzoru nad rynkiem finansowym
Us Financial Crisis and the Model of Financial Market Supervision
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 165-179, bibliogr 9 poz
Keyword
Kryzys finansowy, Nadzór nad rynkiem finansowym
Financial crisis, Financial market supervision
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania
United States of America (USA), United Kingdom
Abstract
Amerykański kryzys finansowy, rozprzestrzeniający się na kolejne kraje świata, stawia w nowym świetle praktykę nadzoru nad rynkiem finansowym, szczególnie tę stosowaną w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W opracowaniu poddano krytycznej analizie rozwiązania instytucjonalne, stosowane w tych krajach. Uwaga koncentruje się na poszukiwaniu najbardziej efektywnego modelu nadzoru nad rynkiem finansowym. (abstrakt oryginalny)

Financial crisis which has its origin in the American housing market spreads over the whole US fi nancial system and, by the contagious effect, has reached European monetary institutions and threatened economic growth in many countries. This chain of events sheds a new light on functioning of fi nancial regulations and authorities. The main aim of the article is to explore the role of fi nancial market supervision in the US and the UK in the face of the crisis. The authors try to fi nd the sources of the weak reactions of the authorities, central banks, rating agencies and banks itself, to the danger signals. In the fi rst part of the paper the sources of the crisis and the process of dissemination are presented, then the attention is focused on the different models of fi nancial market supervision applied in developed countries. The comparisons of American and British models and the reasons for their insuffi cient response to moral hazard in the fi nancial system are subjects of subsequent consideration. The core conclusion drawn from the analysis is that the crisis results from regulatory failure to guard against excessive risk-taking in the fi nancial system, especially in the US. Furthermore, it is very hard or even impossible to project an optimal and universal architecture of fi nancial market supervision. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dębski W. (2008), Rynek finansowy i jego mechanizmy, WN PWN, Warszawa.
  2. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L. (2007), Zawadzka Z., Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa.
  3. Jaworski M., Kurasz K. (2007), KNF: Gotowi do wchłonięcia nadzoru, "Gazeta Prawna", 1.08.
  4. Llewellyn D.T. (2006), Institutional structure of financial regulation and supervision: the basis issues, The World Bank seminar Aligning Financial Supervisory Structures with Country Needs, Washington, 6-7 June.
  5. Masciandaro D. (2007), Divide et impera: Financial supervision unifi cation and central bank fragmentation effect, "European Journal of Political Economy", nr 2.
  6. Masłoń A. (2008), Skończył się festiwal konsumpcji, "Dziennik", 27.10.
  7. Oręziak L. (2006), Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii, "Bank i Kredyt", nr 8.
  8. Solarz J. K. (2007), Za, a nawet przeciw, "Bank", nr 10.
  9. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A. (2004), Instytucjonalne uwarunkowania stabilności fi nansowej na przykładzie wybranych krajów, NBP, "Materiały i Studia", nr 173.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu