BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowska Ewelina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Strategia long/short equity w działalności funduszy hedgingowych
Long/Short Strategy in Hedge Funds Management
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 181-190, wykr., bibliogr 7 poz
Keyword
Fundusze hedgingowe, Strategia inwestycyjna
Hedge fund, Investment strategy
Abstract
Fundusze hedgingowe wykorzystują szereg technik inwestycyjnych wykraczających poza krąg strategii tradycyjnych, w celu wypracowania zamierzonego, dodatniego wyniku finansowego. Celem referatu jest prezentacja wybranych klasyfikacji strategii inwestycyjnych stosowanych przez managerów funduszy hedgingowych, a także prezentacja klasycznej strategii long/short equity. Strategia typu long/short nie należy do skomplikowanych i może być z powodzeniem wykorzystywana na rozwiniętych rynkach finansowych. (abstrakt oryginalny)

Hedge fund is a fund that can take both long and short positions, use arbitrage, buy and sell undervalued securities, trade options or bonds, and invest in almost any opportunity in any market where it foresees impressive gains at reduced risk. Like mutual funds, there are a variety of different hedge fund classifi cations. Each fund has its own strategy that it uses to try and earn a high return on investment for its investors. Each of these strategies varies in the types of returns they generate and in their expected volatility. Long/short equity is an investment strategy generally associated with hedge funds. It involves buying long equities that are expected to increase in value and selling short equities that are expected to decrease in value. The main goal of this article is to present choosen classifi cations of hedge funds strategies with the special emphasis on long/short strategy. Knowing and understanding the characteristics of the many different hedge fund strategies is essential to capitalizing on their variety of investment opportunities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. LHabitant F.-S. (2007), Handbook of hedgefunds, Wiley Finance Series, Wiltshire.
  2. McFall Lamm R.(2006), The role of long/short equity hedge funds in investment portfolios, DB absolute return strategies, Deutsche Bank Group.
  3. Szulec P.(2008), Fundusze hedgingowe: wyższe zyski, niższe ryzyko?, "Gazeta Finansowa" z dnia 22 lutego 2008.
  4. www.aima.org (data dostępu: 23.01.2008 r.).
  5. www.deutsche-bank.de (data dostępu: 31.08. 2008 r.).
  6. www.hedgefund.net (data dostępu: 31.10.2008 r.).
  7. www.hedgeindex.com (data dostępu: 31.10.2008 r.).
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu