BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łacny Janusz (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Osińska Magdalena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Rynkowe i instytucjonalne uwarunkowania cen paliw i ich wpływ na rozwój transportu drogowego w Polsce w latach 2004-2008
Market and Institutional Determinants of Fuel Prices and Their Influence on the Road Transport Development in Poland in 2004-2008
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 213-228, wykr., tab., bibliogr 12 poz
Keyword
Transport drogowy, Model GARCH, Koszty transportu, Ceny paliw
Road transport, GARCH model, Transport costs, Fuel prices
Abstract
Międzynarodowy transport drogowy stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów gospodarki w Polsce. Jednak rozwój ten podlegał dużym wahaniom koniunkturalnym, które miały znaczący wpływ na stopniowe obniżanie się efektywności ekonomicznej polskich przedsiębiorstw transportowych. Głównych przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w zmianach kursów walutowych, a także w ciągłym wzroście kosztów funkcjonowania transportu drogowego, m.in. w wyniku wzrostu cen paliw. Celem artykułu jest określenie tendencji zmian cen paliw na rynku krajowym i światowym obserwowanych w okresie od początku stycznia 2004 r. do końca października 2008 r., analiza uwarunkowań fi skalnych w krajach UE, jak również ustalenie ich wpływu na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa transportu drogowego. (abstrakt oryginalny)

International transport of goods by road is one of the most dynamically developing sectors of the econo my in Poland in recent years. However, this process was subjected to permanent economic determinants changes that had signifi cantly affected economic effectiveness of Polish road transport undertakings. The basic reasons for the decrease of their effectiveness lie in signifi cant currency rates changes and permanent transport cost increase resulting from the fuel price changes. The aim of the paper is to determine tendencies in the fuel price changes observed on domestic and international markets in the period between January 2004 and October 2008 as well as to analyse the fi scal conditions in the EU and their infl uence on the cost of performance of road transport undertakings. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bollerslev T. (1986), Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, "Journal of Econometrics", 31.
 2. Commission of the European Communities, Proposal for a Council Directive amending Directive 2003/96/EC as regards the adjustment of special tax arrangements for gas oil used as motor fuel for commercial purposes and the coordination of taxation of unleaded petrol and gas oil used as motor fuel, (COM(2007)52 fi nal of 13 March 2007), Brussels.
 3. Cont R. (2001), Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues, "Quantitative Finance", 1(2).
 4. Council Directive 92/82/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duties on mineral oils, "Offi cial Journal EC", No L 316 of 31.10.1992, 19-20.
 5. Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity, "Offi cial Journal EC", No L 283 of 31.10.2003, 51-70.
 6. Doman M., Doman R. (2004), Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Wyd. AE, Poznań.
 7. Engle R. F., Granger C.W.J. (1987), Cointegration and error correction: representation, estimation and testing, "Econometrica", 55.
 8. Łacny J., Zalewski W. (2007), Wpływ rozwiązań telematycznych i informatycznych na funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego w Polsce, IV Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans nt. "Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie", Szczyrk, 25-27 kwietnia 2007 r.
 9. Maddala G.S., Kim I-M. (2002), Unit roots, cointegration and structural change, Cambridge Uni versity Press.
 10. Miłobędzki P. (2007), Orlen czy Lotos? Kto kształtuje ceny na hurtowym rynku benzyn silnikowych w Polsce? "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", red. Z. Zieliński. Wyd. UMK, Toruń.
 11. Osińska M. (2006), Ekonometria fi nansowa, PWE, Warszawa.
 12. The new European Commission proposal on commercial fuel duty. Overview of the new Commission proposal for amending Council Directive 2003/96 concerning commercial diesel fuel taxes, CLTM/B3627/DVI, International Road Transport Union IRU, Geneva, 6 April 2007.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu