BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bochenek Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zygmunt Rewkowski - nieznany polski ekonomista i statystyk
Zygmunt Rewkowski - Unknown Polish Economist and Statistician
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 239-254, bibliogr 13 poz
Keyword
Biografie, Przegląd dorobku naukowego
Biography, Overview of scientific achievements
Rewkowski Zygmunt
Abstract
Artykuł przedstawia niemal zupełnie zapomniane, zarówno biografię, jak i dorobek naukowy Zygmunta Rewkowskiego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, którego przyczynki należą do pionierskich rozważań w zakresie ekonomii matematycznej i statystyki w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Zygmunt Rewkowski received the Vilnius University's Chair of the Probabilistic Theory - established specially for him - when he was only twenty two. Unfortunately, two years later, in the repressions following the November Uprising, the czar of Russia dissolved the University, and after the following two years the tsarist authorities exiled the young academic for twenty-fi ve years of military service in the Caucasus. After serving the punishment, he worked as a communications engineer for the next quarter of a century. During that period, i.e. at the end of the nineteen sixties, he undertook independent research in the fi eld of Economics. Using the tools of Mathematics he created a general theory of works which aimed at designating a minimum price and the optimum time of work. Z. Rewkowski, as the fi rst of Polish economists, applied differential calculus for this designation. By insisting on the creation of conditions for good work, he became a forerunner of Praxeology to be co-created several decades later by Tadeusz Kotarbiński. In addition to the mathematic and economic works he also published a statistical treatise devoted to the average, and the method of the sum of squares of errors. The average were used to estimate the parameters of the general price equation which form part of his theory of works. In this way he joined the group of forerunners of Econometrics. In the nineties he applied statistical methods to medical research. Despite all this, he remained unknown as a theoretician of Statistics and forgotten as a theoretician of Economics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brazis R. (2003), Zygmunt Rewkowski - odkrywca ekonomii analitycznej i jego epoka, "Studium Vilnense", nr 1.
 2. Janowski L. (1921), Wszechnica Wileńska 1578-1842, Nakładem i drukiem L. Chomińskiego - Księgarnia Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie, Wilno.
 3. Kotarbiński T. (1913), Szkice praktyczne. Zagadnienia z filozofi i czynu, Skład główny w księgarni E. Wende i S-ka, Warszawa.
 4. Kotarbiński T. (1955), Traktat o dobrej robocie, Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódź.
 5. Kotarbiński T. (1984), Hasło dobrej roboty, wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa.
 6. Ревковскій С. (1869), Записка, о среднихъ опытныхъ определеніяхъ, вообще, Типографія Университета, Казань.
 7. Ревковскій С. (1871), Аналитическія изследованія о стоимости работъ вообще, какъ объ особой переменной величине, которая возрастаетъ и понижается по определеннымъ законамъ, Типографія Университета, Казань.
 8. Rewkowski Z. (1882), Badania analityczne o cenach robót w ogólności, Drukiem Józefa Zawadzkiego, Wilno.
 9. Ревковскій С. (1885), По поводу виленскаго земельнаго банка, о банковыхъ рабо- тахъ вообще, Типографія Губернскаго Правленія, Вильна.
 10. Rewkowski Z. (1887), Początki ekonomii analitycznej czyli teoryi robót w ogólności, Gebethner i Wolff, Warszawa.
 11. Ревковскій С. (1888), Аналитическая теорія работъ вообще, въ самомъ обширномъ значеніи этого слова, "Инженерный Журнал", nr 9.
 12. Szeliga Dr [J. Bieliński] (1889), Prof. Zygmunt Rewkowski, "Kłosy", nr 1243.
 13. Tokarzewicz J. (1886), Jedno z zagadnień społecznych, "Kłosy", nr 1106.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu