BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gac Miłosz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Zagrożenia płynące ze strony Federacji Rosyjskiej dla państw regionu Morza Bałtyckiego
Threats Posed by the Russian Federation to the States of the Baltic Sea Region
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 2, s. 84-96, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Wojna hybrydowa, Bezpieczeństwo narodowe, Polityka
Hybrid war, National security, Politics
Note
streszcz., summ.
Country
Region Morza Bałtyckiego
Baltic Sea region
Abstract
W artykule omówiono działania prowadzone przez Federację Rosyjską zmierzające do destabilizacji bezpieczeństwa euroatlantyckiego w regionie Morza Bałtyckiego. Szczególną uwagę zwrócono na strategię wojny nowej generacji, która charakteryzuje się aktywnością państwa na wielu frontach z wykorzystaniem metod politycznych, społecznych, militarnych oraz gospodarczych. W przypadku Rosji jest realizowana w celu odzyskania geopolitycznej kontroli nad państwami bałtyckimi oraz odbudowania strefy wpływów z czasów Związku Radzieckiego. Konsekwencją jest wzrost poczucia zagrożenia na Litwie, Łotwie i w Estonii. Celem artykułu jest przedstawienie rosyjskiej presji na system bezpieczeństwa narodowego państw regionu Morza Bałtyckiego.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the activities carried out by the Russian Federation to destabilize Euro-Atlantic security in the Baltic Sea region. Particular attention was paid to the strategy of the war of the new generation, characterized by the state's activityon many fronts, with the use of political, social, military,and economic methods. In the caseof Russia, the purpose of these methods is to regain geopolitical control over the Baltic States and to rebuild the sphereof influence from the times of the Soviet Union. The consequence of this is the increased sense of threat among the countries: Lithuania, Latvia and Estonia. The aim of the article is to present Russian pressure on the national security systems of the countries of the Baltic Sea region.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Eberhardt Adam, Menkiszak Marek. 2016. Obwód Kaliningradzki 2016, społeczeństwo, gospodarka, armia. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.
 2. Dura Maksymilian. 2018. Wpływ Marynarki Wojennej RP na rosyjską Flotę Bałtycką, https://www.defence24.pl/wplyw-marynarki-wojennej-rp-na-rosyjska-flote-baltycka-opinia.
 3. Chaykowski Kathleen. 2019. Facebook Says Fake Accounts Likely Tied To Russia Bought $100,000 In Political Ads, https://www.forbes.com/sites/kathleenchaykowski/2017/09/06/fake-facebook-accounts-likely-tied-to-russia-bought-100000-in-political-ads-company-says/#5e6bdd1b69b7.
 4. Estonia Ethnic Group. "Index Mundi". 2019. www.indexmundi.com/estonia/ethnic_groups.html.
 5. Gawęda Marcin. 2018. Twierdza Kaliningrad. Rosja umacnia "bastion", https://www.defence24.pl/twierdza-kaliningrad-rosja-umacnia-bastion-analiza.
 6. Герасимов Вале́рий. 2013. Ценность Науки в Предвидении. Новые вызовы требуют переосмыслить формы и способы ведения боевых действий, Военно-промышленный курьер, No. 8 (476) 2013 Moscow. http://www.vpk-news.ru/articles/14632.
 7. Latvia Ethnic groups. "Index Mundi". 2019.www.indexmundi.com/latvia/ethnic_groups.html.
 8. Lithuania looking for source of false accusation of rape by German troops. 2019. https://www.reuters.com/article/us-lithuania-nato-idUSKBN15W1JO
 9. Mickiewicz Piotr. 2013. "Morze Bałtyckie w rosyjskiej polityce zagranicznej i strategii morskiej". Rocznik Integracji Europejskiej nr 7: 147-161.
 10. Młynarski Tomasz. 2011. Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Ruszel Mariusz. 2016. Bezpieczeństwo energetyczne w regionie Morza Bałtyckiego [w:] Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, 175-185, Gdynia: Wydawnictwo BP.
 12. Raport roczny litewskich służb specjalnych za rok 2016. 2017. https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2017/03/2016-gr%C4%97smi%C5%B3-vertinimas.pdf.
 13. Rosyjskie zdolności w zakresie środków izolowania pola walki (A2AD) -wnioski dla NATO. 2016. https://www.defence24.pl/rosyjskie-zdolnosci-w-zakresie-srodkow-izolowania-pola-walki-a2ad-wnioski-dla-nato.
 14. Sykulski Leszek. 2015. "Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera". Przegląd Geopolityczny Tom (11): 103-112.
 15. Wilk Andrzej. 2017. "Ćwiczenia Zapad-2017 -wojna (na razie) informacyjna". Ośrodek Studiów Wschodnich 249: 1-7.
 16. Wojnowski Michał. 2015. "Koncepcja 'wojny nowej generacji w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej". Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 13 (7): 13-39.
 17. Zielonka Mateusz. 2018. Iskandery ćwiczą w  Obwodzie Kaliningradzkim, https://www.defence24.pl/iskandery-cwicza-w-obwodzie-kaliningradzkim".
 18. Żelazny Wilk nie odstraszy Rosjan. Litwa boi się wojny o korytarz. 2019. https://tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zelazny-wilk-nie-wystraszy-rosjan-co-zagraza-litwie,521612.html.
 19. Żurawski vel Grajewski Przemysław. 2011. "Strategia Federacji Rosyjskiej wobec państw Morza Bałtyckiego". Analizy Natolińskie 4(52): 1-62.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu