BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mincewicz Wojciech (Uniwersytet Warszawski)
Title
Blockchain Technology and National Security - The Ability to Implement a Blockchain in the Area of National Security
Technologia Blockchain a bezpieczeństwo narodowe. Możliwość wdrożenia łańcucha bloków w obszarze bezpieczeństwa państwa
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 2, s. 114-129, bibliogr. 36 poz.
Keyword
Technologia blockchain, Bitcoin, Kryptowaluty, Bezpieczeństwo narodowe, Wojsko
Blockchain technology, Bitcoin, Cryptocurrencies, National security, Army
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęta została analiza potencjału wykorzystania technologii blockchain dla wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, którego gwarantem jest silna i sprawnie funkcjonująca armia. Na początku autor dokonuje charakterystyki rozwiązań, które jako pierwsze zostały zaimplementowane w 2008 roku wraz z powstaniem Bitcoina. Technologia łańcucha bloków, określana jako najważniejsze osiągnięcie ludzkości od momentu powstania internetu. Coraz częściej znajduje zastosowanie w takich obszarach jak: zarządzanie płatnościami, digitalizacja i przechowywanie umów, czy też w sektorze prywatnym, gdzie kluczową rolę odgrywa bezpieczeństwo danych. Dostępne raporty i opracowania wskazują, że intensywne prace nad wdrożeniem technologii w funkcjonowanie swoich armii prowadzą Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska oraz Chińska Republika Ludowa. Z kolei takie kraje jak Korea Południowa czy Indie w2019 roku rozpoczęły programy pilotażowe, które finalnie mają także doprowadzić do implementacji technologii łańcucha bloków w ich armiach. Stąd też rodzi się pytanie, jakie militarne zastosowanie ma lub może mieć w dającej się przewidzieć przyszłości, technologia łańcucha bloków i jak jej wykorzystanie przez armie może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa państwa? W prezentowanym studium wyróżnione zostały trzy następujące obszary potencjalnego zastosowania: bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz bardziej efektywna i niezawodna komunikacja.(abstrakt oryginalny)

The article undertakes an analysis of the potential of using blockchain technology to strengthen the security of the state, which is guaranteed by a strong and efficient army. As part of his own studies, the author first characterizes the solutions that were first implemented in 2008 with the creation of Bitcoin. Blockchain technology, described as the most important achievement of humanity since the creation of the internet. It is increasingly used in areas such as payment management, digitization, and contract storage, or in the private sector, where data security plays a key role. Available reports and studies indicate that the United States, the Russian Federation, and the People's Republic of China are intensively working on the implementation of technology in the functioning oftheir armies. In turn, countries such as South Korea or India began pilot programs in 2019, which will eventually lead to the implementation of blockchain technology in their armies. Hence, the question arises, what military application blockchain technology has or may have in the foreseeable future, and how its use by armies can contribute to improving the security of the state? In the study presented, the following three areas of potential application have been distinguished: security in cyberspace, supply chain management, and more effective and reliable communication.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ashmore William Carlos. 2009. "Impact of alleged Russian cyber attacks". Baltic Security & Defence Review, 11(1): 4-40.
 2. Barnas Neil.B. 2016. Blockchains in national defense: Trustworthy systems in a trust less world. Blue Horizons Fellowship, Alabama: Air University, Maxwell Air Force Base.
 3. Bashir Imran. 2017. Mastering blockchain. Birmingham: Packt Publishing Ltd.
 4. Biance Academy. 2020. Private, Public and Consortium Blockchains -whats-the Difference?,https://www.binance.vision/pl/blockchain/private-public-and-consortium-blockchains-whats-the-difference.
 5. Buterin Vitalik. 2014. A next-generation smart contract and decentralized application platform. white paper, http://blockchainlab.com/pdf/Ethereum_white_papera_next_generation_smart_contract_and_decentralized_application_platform-vitalik-buterin.pdf.
 6. Chuen Dave Lee Koa, Deng Robert. 2017. Handbook of blockchain, digital finance, and inclusion: cryptocurrency, fintech, insurtech, regulation, Chinatech, mobile security, and distributed ledger. Volumen 2, p. 145-177. Academic Press.
 7. De Nisco Rayoma Alison, TOP 10 emerging technologies,https://www.techrepublic.com/article/top-10-emerging-technologies-of-2019.
 8. De Silva Janson, Parker Kelly, Broun Peter, Blockchains -"The most importation since theinternet it self", Murfett Legal Professionalism. Understanding. Results, https://www.murfett.com.au/MurfettLegal/media/Documents/Article/35-Blockchains-The-Most-Important-Invention-Since-the-Internet-Itself.pdf.
 9. Dhillon Vikram, Metcalf David, Hooper Max. 2017. Blockchain Enabled Applications : Understand the Blockchain Ecosystem and How to Make it Work for You. Orlando: Apress.
 10. Drescher Daniel. 2017. Blockchain Basics: A Non-Technical Introduction in 25 Steps. Berkley: CA: Apress, Berkley. p. 223-233.
 11. Gilson David. 2013. What are Namecoins and .bit domains?, https://www.coindesk.com/what-are-namecoins-and-bit-domains.
 12. Grzybkowski Michał, Bentyn Szczepan. 2018. Kryptowaluty: dlaczego jeden bitcoin wart będzie milion dolarów?. Poznań: Wydawnictwo Crypto-logic Sp. z o. o.
 13. Haber Stuart, Stornetta Wiliam Scott. 1990. How to time-stamp a digital document. In Conference on the Theory and Application of Cryptography. Berlin-Heidelberg : Springer, p. 437-455.
 14. Holt Ric, Cordy James Reginald. 1983. The Turing language report. University of Toronto.
 15. Computer Systems Research Group. ANS. 2019. Armed forces must be equipped to meet challenges of moder warfare: Rajnath Singh, https://timesofindia.indiatimes.com/india/armed-forces-must-be-equipped-to-meet-challenges-of-modern-warfare-rajnath-singh/articleshow/71889592.cms.
 16. Klinger Bartłomiej, Szczepański Jacek,2017. "Blockchain-historia, cechy i główne obszary zastosowań". Człowiek w cyberprzestrzeni (1): 11-27.
 17. Kosior Katarzyna. 2018. "Potencjał technologii Blockchain w zapewnianiu bezpieczeństwa i jakości żywności". Żywność: nauka-technologia-jakość 4 (117), p. 18-32.
 18. Li Wanting, Andreina Sebastien, Bohli Jens-Matthias. Karame Ghassan. 2017. Securing proof-of-stake blockchain protocols. In Data Privacy Management, Cryptocurrencies andBlockchain Technology. Cham: Springer, p. 297-315.
 19. Mougayar William. 2016. The business blockchain: promise, practice, and application of thenext Internet technology. John Wiley & Sons. p. 30-36.
 20. Nakamoto Satoshi. 2008. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
 21. National Intelligence Council (US). 2008. Global trends 2025: A transformed world. National Intelligence Council.
 22. Norquist David L. 2019. DoD Digital Modernization Strategy: DoD Information Resources Management Strategic Plan FY19-23. OSD Washington United States.
 23. Piech Krzysztof. 2016. Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut. Warszawa: Ministerstwo Cyfryzacji.
 24. Rodwald Przemysław. 2013. "Kryptograficzne funkcje skrótu". Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 54(2) (193):. 91-102.
 25. Shachtman Ndah. 2010. Communication With 50 Nuke Missiles Dropped in ICBM Snafu,https://www.wired.com/2010/10/communications-dropped-to-50-nuke-missiles-in-icbm-snafu.
 26. Schollmeier Robert. 2001. A definition of peer-to-peer networking for the classification of peer-to-peer architectures and applications. In Proceedings First International Conferenceon Peer-to-Peer Computing, 101-102.
 27. IEEE. Singer Andrew. 2019. Weaponizing Blockchain -Vast Potential, but Projects Are Kept Secret,https://cointelegraph.com/news/weaponizing-blockchain-vast-potential-but-projects-are-kept-secret.
 28. Swan Melanie. 2015. Blockchain: Blueprint for a new economy. "O'Reilly Media, Inc.
 29. Tapscott Don, Tapscott Alex. 2016. Blockchain revolution: how the technology behind bitcoinis changing money, business, and the world. Penguin.
 30. Walport Mark. 2016.Distributed ledger technology: Beyond blockchain. UK Government Office for Science 1.
 31. Włodarek Piotr. 2016. Enterprise blockchains are a HUGE overpromise,https://medium.com/the-blockchain-times/enterprise-blockchains-are-a-huge-overpromise-7ca2d19324b3.
 32. Wang Licheng, Shen Xiaoying, Li Jing., Shao Jun, Yang Yixian. 2019. "Cryptographic primitives in blockchains". Journal of Network and Computer Applications 127:43-58.
 33. Vaskovskyi Eduaord. 2018. Technologia blockchain-możliwości zastosowania. Warszawa: Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego.
 34. Zięba Ryszard. 2004. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje-struktury-funkcjonowanie. Warszawa: Scientific Publisher "SCHOLAR".
 35. СурковНиколай, РаммАлексей. 2018. Блокчейноденутвкамуфляж. В военном технополисе разрабатываются уникальные средства выявления хакерских атак, https://iz.ru/758288/nikolai-surkov-aleksei-ramm/blokchein-odenut-v-kamufliazh [Surkov Nikolaj, Ramm Alieksiej. 2018. Blokchejn odenut v kamuflazh. V voennom tekhnopolisie razrabatyvajutsja unikal'nyje sredstva vyjavlenija khakerskihk atak, https://iz.ru/758288/nikolai-surkov-aleksei-ramm/blokchein-odenut-v-kamufliazh].
 36. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России). 2018. Военный инновационный технополис «ЭРА» http://mil.ru/era.htm [Ministerstvo oborony Rossijskoj Federatsii (Minoborony Rossii). 2018. Voennyj innovatsijonnyj tekhnopolis "ERA" W http://mil.ru/era.htm]
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu