BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ropski Janusz (KEN Pedagogical University of Krakow)
Title
Interpersonal Security in Social Interactions
Bezpieczeństwo interpersonalne w relacjach społecznych
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 2, s. 157-167, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo personalne, Agresja, Dyskryminacja, Więzi społeczne
Personal security, Aggression, Discrimination, Social bond
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bezpieczeństwo interpersonalne w relacjach społecznych nabiera w dzisiejszych czasach szczególnego znaczenia. Nienawiść, mowa nienawiści, dyskryminacja, pogarda, agresja werbalna czy przestępstwa z nienawiści to słowa, które nieustannie pojawiają się w naszym życiu i dyskursie publicznym, przybierając postać nowej patologii społecznej. Są to zjawiska, które w chwili obecnej stanowią bardzo poważne zagrożenia dla trwałości społeczeństwa obywatelskiego, a przede wszystkim dla ciągle kształtującej się demokracji w naszym kraju. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi czytelnika na zagrożenia, jakie niesie za sobą agresja werbalna dla poczucia bezpieczeństwa człowieka i jego relacji interpersonalnych występujących w różnych dziedzinach życia społecznego.(abstrakt oryginalny)

Nowadays interpersonal safety in social interactions is becoming increasingly significant. Words and phrases such as hatred, hate speech, discrimination, contempt, verbal aggression, and bias-motivated crimes have been constantly present in our daily life and public discussions, which led to the new formsof social pathology. These phenomena pose aconsiderable danger to the social continuity, especially to the constantly evolving democracy in Poland. Themainaimof the article is to attract the reader's attention to the danger triggered by verbal aggression,which has a detrimental impact on people's safety and their interactions in different spheres of sociallife.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bah Gerard. 2015. Police response to hate speech in public space. W: Gumkowski Marek, Forms of discrimination and methods of combating it. Law enforcement guide. Warszawa. Wyd. Bell Studio. pp. 17-26.
 2. Biedroń Robert. 2009. Introduction to the report. W: Czarnecki Greg (ed.), Report on homophobic hate speech in Poland. Warszawa. Kampania Przeciw Homofobii.
 3. Bilewicz Michał, Marchlewska Marta, Soral Wiktor, Winiewski Mikołaj. 2014. Hate speech. Survey report. Warszawa. Fundacja im. S. Batorego.
 4. Bogatko Katarzyna, Drabarz Anna, Śmiszek Krzysztof. 2013. Against discrimination. Legal guide, Warszawa. Fundacja Fundusz Współpracy.
 5. Jamrożek Bożena, Sobczak Jolanta, Interpersonal communication. 2000. Poznań. eMPi2.
 6. Malinowski Maciej, Polish language. Greater linguistic correctness of legal texts and others. 2018. Kraków. Ekodruk s.c.
 7. Naruszewicz-Duchlińska Alina, Hatred in the times of the Internet. 2015. Gdynia. Novae Res.
 8. Ropski Janusz. 2015. Education for safety in Polish schools and the possibilities of improving it. Katowice. AWF.
 9. Ropski Janusz. 2005. Integrative function of teacher's communication skills. W: Karpińska Anna (ed.), Education of "deeper lover" in dialogue and perspective, Białystok. Trans Humana. pp. 295-303.
 10. Ropski Janusz. 2005. Communication skills of a future teacher. W: Kuźma Józef, J. Morbitzer Janusz (ed.), Education -school -teachers. Promoting child development. Kraków. AP. pp. 317-321.
 11. Rysz-Kolwalczyk Barbara (ed.). 2001. Lexicon of social policy. Warszawa. UW.
 12. Sztompka Piotr, Sociology. Analysis of the society. 2002. Kraków. Znak.
 13. Szymczak Mieczysław (ed.). 1988. Polish Dictionary, volume 2, Warszawa. Wyd. PWN.
 14. Śmiszek Krzysztof (ed.). 2018. The EU prohibition of discrimination in the light of Polish law. Analysis of anti-discrimination regulations in the practice of Polish courts, Warszawa. PTPA.
 15. Winiewski Mikołaj, Hansen Karolina, Bilewicz Michał, Soral Wiktor, Świderska Aleksandra, Bulska Dominika. 2017. Hate speech. Contempt speech. Report on the study of verbal violence against minority groups. Warszawa. Fundacja im. Stefana Batorego.
 16. Wutke Damian. 2016. Hate speech. Guide for organizations of non-governmental activists. Warszawa. Otwarta Rzeczypospolita.
 17. ZHANG Li-Na. 2018. Importance of Interpersonal Skills at Work towards Managing People in an Educational Context, 2018 5th International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI 2018) [in] Advances in Economics, Business andManagement Research (AEBMR), volume 54, pp. 29-34.
 18. Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997, Journal of Laws of 1997, No. 78 item 483.
 19. Act of 23 April 1964 Civil Code, Journal of Laws of 2019, item 1145, Article 24 § 1.
 20. Act of 3 December 2010 on the implementation of certain European Union provisions concerning equal treatment, Journal of Laws of 2010, No. 254 item 1700.
 21. The Act of June 6, 1997, the Penal Code, Journal of Laws of 2019, item 1950, Article 119 § 1.
 22. ECRI General Policy Recommendation No. 15 on Combating Hate Speech Adopted on 8 December 2015, European Commission Against Racism And Intolerance (ECRI) Council of Europe -2016 Printed in Strasbourg.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu