BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paluszkiewicz Maria (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Olejniczak Artur (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Przejawy pomocy sąsiedzkiej organizowanej on-line w czasie izolacji społecznej. Przykład inicjatywy Widzialnej Ręki w Poznaniu
Acts of Neighbourly Support Organized Online in Times of Social Isolation. The Initiative Widzialna Ręka Poznań
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 51, s. 41-56, rys., tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Media społecznościowe, Społeczności lokalne, Relacje międzyludzkie, Relacje międzypokoleniowe, COVID-19
Social media, Local community, Interpersonal relations, Intergenerational relations, COVID-19
Country
Poznań
Poznan
Abstract
W dobie kryzysu epidemicznego, jaki nastąpił w 2020 r., pomoc sąsiedzka zyskała na wartości jak nigdy dotąd. Jedną spośród wielu akcji pomocowych była grupa facebookowa Widzialna Ręka zrzeszająca mieszkańców Poznania oraz okolicznych gmin. Celem społeczności Widzialnej Ręki jest pomoc osobom, które nie potrafią lub nie mogą odnaleźć się w trudnej sytuacji społecznej izolacji. W artykule przedstawiono wyniki badania obszaru działalności Widzialnej Ręki. Na podstawie tego studium przypadku określone zostały: forma, rodzaj, lokalizacja oraz grupy odbiorców pomocy sąsiedzkiej. (abstrakt oryginalny)

In the era of epidemic crisis which occured this year (2020) neighbourly help gained in value like never before. One of the many aid actions was Widzialna Ręka (eng. Visible Hand), a Facebook group that brings together citizens of Poznań and surrounding municipalities. The goal of the community of the Widzialna Ręka is to help people who cannot find themselves in this difficult situation of social isolation. The aim of the study was to examine and define the area of activity of the Widzialna Ręka group. Based on this case study identified were: form, type, location and groups of receivers of neighbourly help. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berbeka J., Niemczyk A. 2003. Uwarunkowania kulturowe jako czynnik kształtujący konsumpcję gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 621: 5-12.
 2. Bujwicka A. 2011. Typy wielkomiejskiego sąsiedztwa wyobrażone a praktykowane stosunki sąsiedzkie mieszkańców Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 36: 101-119.
 3. Charmaz K. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 9.
 4. Cieśla S. 1979. Sąsiedztwo w mieście. Pojęcie, typologia i znaczenie. Roczniki Nauk Społecznych, 7.
 5. Dziura M. 2012. Lokalne współdziałanie - pomoc sąsiedzka dawniej i dziś. "Lokalność", Tomaszów Lubelski, s. 57-69.
 6. Kondracka M. 2009. Samopomoc w Internecie - zjawisko społeczności wirtualnych skupionych wokół idei wzajemnego wsparcia i pomocy. [W:] A. Łysak, M. Kondracka (red.), Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Wrocław, s. 105-119.
 7. Kotus J. 2007. Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 8. Kowalska M. 2016. Polskie kobiety jako użytkowniczki mediów społecznościowych. Marketing i Rynek, s. 367-378.
 9. Kwiatkowska M. 2012. Sąsiedztwo w globalnej wiosce. [W:] J. Reginia-Zacharski, R. Łoś (red.), Sąsiedztwo i pogranicze - między konfliktem a współpracą. T. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35-49.
 10. Nożewski J. Profil użytkownika mediów społecznościowych - osobisty newsroom 2.0? Studia Medioznawcze, Warszawa, s. 35-48.
 11. Opioła W. 2018. Problem pomiaru siły społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. [W:] D. Plecka, E. Ganowicz, P. Rutkowska (red.), Administracja publiczna. Zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 31-48.
 12. Pokrzywa A., Prokopczuk M. 2017. E-sąsiedztwo. Media społecznościowe w procesie kształtowania wspólnot lokalnych. [W:] H. Kawalec, J. Kinal (red.), Przestrzeń społeczna w badaniach naukowych. Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, Rzeszów, s. 143-157.
 13. Wronka M., Saryusz-Wolska H. 2013. Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowania kapitału społecznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 47-57.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.51.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu