BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dołęgowski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Recenzja książki: Kompendium wiedzy o konkurencyjności, redakcja Marian Gorynia, Ewa Łaźniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 350
Book review: A Compendium of Knowledge About Competitiveness, redakcja Marian Gorynia, Ewa Łaźniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2009, p. 350
Source
Gospodarka Narodowa, 2010, nr 5-6, s. 131-135
Keyword
Recenzja, Konkurencyjność, Gospodarka międzynarodowa
Review, Competitiveness, International economics
Note
streszcz.
Abstract
Kolejna pozycja z cieszącej się dużą popularnością serii Kompendium wiedzy o.... Wielowątkową problematykę konkurencyjności przedstawiono w sposób syntetyczny, prostym i zwięzłym językiem. Wyszukiwanie informacji ułatwia alfabetyczny wykaz haseł oraz umieszczone na marginesach definicje. Podręcznik-leksykon jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych ze specjalnością biznes międzynarodowy i gospodarka międzynarodowa oraz dla osób zainteresowanych kwestią międzynarodowej konkurencyjności Polski.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu