BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sieradzka-Baziur Bożena (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Title
Uwarunkowania kształcenia zdalnego w rodzinie w dobie COVID-19
Determinants of Distance Education in the Family in the COVID-19 Era
Source
Horyzonty Wychowania, 2020, vol. 19, nr 51, s. 89-99, bibliogr. 4 poz.
Horizons of Education
Issue title
Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości
Keyword
Pandemia, COVID-19, Edukacja, Rodzina, Zdalne nauczanie, Pedagogika
Pandemic, COVID-19, Education, Family, e-learning, Pedagogy
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest pokazanie uwarunkowań materialnych, kompetencyjnych i interpersonalnych edukacji zdalnej w Polsce w okresie od 12 marca do przełomu czerwca i lipca 2020 r. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł został napisany w ramach metodologii pedagogicznej przy wykorzystaniu metody jakościowej, która umożliwiła analizę doświadczenia konkretnych osób zaangażowanych w procesy edukacyjne w sytuacji pandemii COVID-19. PROCES WYWODU: Artykuł pokazuje pozytywne i negatywne aspekty nauczania zdalnego z perspektywy członków rodzin uczestniczących w Polsce w nietypowym procesie dydaktycznym, wymuszonym przez pandemię groźnej choroby. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W artykule zostały pokazane materialne, kompetencyjne i interpersonalne uwarunkowania zdalnej edukacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z badań wynika, że edukacja zdalna w warunkach pandemii wywarła znaczący wpływ na funkcjonowanie rodzin, co wymaga dalszych badań w sytuacji przedłużającego się stanu zagrożenia z powodu COVID-19.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to show the material, competence and interpersonal conditions of remote education in Poland in the period from March 12 to the turn of June and July 2020. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article was written as part of a pedagogical methodology using a qualitative method that made it possible to analyze the experience of specific people involved in educational processes in the situation of the COVID-19 pandemic. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article shows the positive and negative aspects of distance learning from the perspective of family members participating in Poland in an atypical didactic process, forced by the pandemic of a dangerous disease. RESEARCH RESULTS: The article presents material, competency and interpersonal determinants of remote education. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The research shows that remote education in the conditions of a pandemic had a significant impact on the functioning of families, which requires further research in the situation of a prolonged state of emergency due to COVID-19.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Błasiak, A. (2019). Tendencje zmian we współczesnych rodzinach w ponowoczesności. Horyzonty Wychowania, vol. 18, no. 45, 11-21.
  2. Bollinger, D.U. (2009). Use patterns of visual cues in computer-mediated communication. Review of Distance Education, 2, 95-108.
  3. Sieradzka-Baziur, B. (2018). Kształcenie w rodzinie w świetle terminów pedagogicznych. W: B. Sieradzka- Baziur (red.), Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.
  4. Tomczyk, Ł. (2020). Czego możemy nauczyć się od tych, którzy prowadzą zdalną edukację od dawna. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, s. 93-97. Pozyskano z: https://zdalnie.edu-akcja. pl/ (dostęp: 08.09.2020).
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.35765/hw.1979
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu