BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Przemysław
Title
Metodologiczne problemy badania internetowych witryn ekstremistycznych
Methodological Problems in Studying Extremists' Websites
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 8, s. 49-70
Keyword
Islam, Religie chrześcijańskie, Konflikty społeczne, Nierówności społeczne, Antysemityzm, Witryny internetowe, Tworzenie witryn internetowych, Projektowanie witryn WWW
Islam, Christian religions, Social conflicts, Social inequality, Anti-Semitism, Internet websites, Creating websites, Design of Web sites
Note
summ.
Abstract
Dlatego istotna jest refleksja o postępowaniu badawczym dotyczącym internetowych przejawów działalności radykalnej i ekstremistycznej. Niniejszy artykuł poświęcony został przedstawieniu metodologicznych problemów związanych z podejmowaniem prób badania aktywności grup o radykalnej podstawie światopoglądowej w Internecie, przy czym idzie raczej o badania o charakterze dość ogólnym, odpowiadające na pytania o przesłanie grupy, stosowaną symbolikę, sposoby realizowania różnych funkcji organizacyjno-zarządczych w Sieci, skalę i styl działalności zelektronizowanej i poziom jej zaawansowania oraz podobnych aspektów obecności ekstremistów w Internecie. (fragment tekstu)

Paper discuss the main challenges faced by researchers interested in analysis of web sites belonging to extremist groups in sense of the political views and general beliefs. Selected methods, suitable for researching extremist websites, were presented in proper order of researching procedure steps. Also the most popular computers programs, useful for analysis of the subjects mentioned above, were pointed out. Aim of the paper, in authors intentions, is to provide basic practical information and guidance in researching extremists websites. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S. Best, D. Kellner: The Postmodern Adventure. New York and London 2001
 2. Contesting Media Power. Alternative Media in a Networked World. Eds. N. Couldry, J. Curran. Boulder, CO and Lanham, MD 2003
 3. R. Kahn, D. Kellner: New Media and Internet Activism: From the "Battle of Seattle" to Blogging. "New Media & Society" 2004, Vol. 6 (1)
 4. U. Jakubowska: Ekstremizm polityczny. Studium psychologiczne. Gdańsk 2005
 5. Słownik wyrazów obcych. Red. E. Sobol. Warszawa 2002
 6. J. Sidanius: Political Interest Search, and Ideological Homogeneity as a Function of Sociopolitical Ideology: A Tale of Three Theories. "Human Relations" 1984, Vol. 37, No 10, p. 811-828
 7. J. Sidanius, R. Lau: Political Sophostication and Political Deviance: A Matter of Context. "Political Psychology" 1989, Vol. 10, p. 85-109
 8. M. Rokeach: The Nature of Human Value. London 1973
 9. Ph. E. Tetlock: Cognitive Structural Analysis of Politic Rhetoric: Methodological and Theoretical Issue. In: Explorations in Political Psychology. Eds. Sh. Iyengan, W. J. McGuire. London 1993
 10. R. Tokarczyk: Teoretyczna a praktyczna istota współczesnego ekstremizmu politycznego. W: Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego. Red. E. Olszewski. Lublin 2004
 11. P. C. Тамаев: Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы, Юнити-Дана-Закон и право. Mосква 2009
 12. www.adl.org
 13. B. Reilly et al.: Political Communications Web Archiving: Addressing Typology and Timing for Selection, Preservation and Acces. In: Proceedings. 3rd Workshop on Web Archives. 7th European Conference on Research and Advanced Technologies for Digital Libraries. Eds. J. Masanes, A. Rauber, G. Cobena. ECDL, Trondheim, 21.10.2003 [http://bibnum. bnf.fr/ecdl/2003 (02.03.2010)]
 14. J. Qin et al.: Analyzing Terror Campaigns on the Internet: Technical Sophistication, Content Richness, and Web Interactivity. "International Human-Computer Studies" 2007, Vol. 65, www.sciencedirect.com (03.02.2010)]
 15. E. Bormann: The Force of Fantasy: Restoring the American Dream. Carbondale 1985
 16. M. Duffy: Web of Hate: A Fantasy Theme Analysis of the Rhetorical Vision of Hate Groups Online. "Journal of Communication Inquiry" 2003, Vol. 23 Czasopismo
 17. M. Thelwall: Introduction to LexiURL Searcher: A Research Tool for Social Scientists [tekst dystrybuowany z oprogramowaniem LexiURL], http://lexiurl.wlv.ac.uk/ [dostęp 12.03.2010]
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu