BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartyzel Jacek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Ani centralizm, ani separatyzm, lecz jedność w wielości "Las Españas". Tradycjonalistyczna wizja regionalizmu Juana Vázqueza de Melli (1861-1928)
Neither Centralism, nor Separatism, but Unity in Diversity of "Las Españas". Traditionalistic Vision of Regionalism by Juan Vàzquez de Mella (1861-1928)
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 8, s. 73-85
Keyword
Nacjonalizm, Separatyzm, Tożsamość lokalna, Tożsamość narodowa
Nationalism, Separatism, Local identity, National identity
Note
summ.
Country
Hiszpania, Kraj Basków, Katalonia
Spain, Basque Country, Catalonia
Abstract
Znaczenie Juana Vazqueza de Melli y Fanjula (1861-1928) polega nie tylko na tym, że był on najwybitniejszym myślicielem politycznym "klasycznego" karlizmu, który tradycjonalistycznemu ideario potitico nadał kompletny i dojrzałykształt doktrynalny, co pozwoliło karlizmowi przetrwać jako wspólnocie (comunión) politycznej po serii klęsk militarnych w trzech wojnach karlistowskich XIX wieku (1833-1840, 1846-1849, 1872-1876). Rzecz również w tym, że Mella należał do tego pokolenia karlistów, które jako pierwsze zetknęło się z zupełnie nową sytuacją socjologiczną, psychologiczną i polityczną właśnie w zakresie problematyki nas tu interesującej, tj. ułożenia relacji pomiędzy poszczególnymi regionami Hiszpanii, zwłaszcza Katalonii i Kraju Basków, a państwem jako całością. (fragment tekstu)

In response to the emergence of the ethnic nationalism with increasing separatist tendencies in Catalonia and the Basque Country at the turn of the 20th century Juan Vàsquez de Mella - the main theorist of Carlism (Carlismo) - redefined the traditionalist concept of Spanish regionalism that positioned itself equally distinctly from the liberal centralism and from the separatism of regional nationalisms. The core of this concept was the treatment of each region as a relatively autonomous community, yet linking its unique lifestyle with the others in the spirit of unity combining all regions with what is common and supreme, i.e. the nation and the state. Spain is hence the federation of regions who share - despite their specific characteristics - the common history and who belong to the same civilisation (hispanidad), itself inseparable from the Christianity (cristiandad). Separatism - as a selfish refusal to share this destiny with other regions - is considered by the author as an unacceptable attitude, comparable - depending on the degree and consequences of the said separation - with schism, heresy or even religious apostasy. On the other hand, Vàsquez de Mella granted the state the sovereign authority exclusively in the area of the relations with the Church, foreign policy, army command, public order as well as the intermediation and arbitration between the regions and social classes, leaving all the other competences with the local, trade and provincial communities. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. El Correo Español" del 6 de Julio de 1903 w: Obras completas. Madrid-Barcelona 1931-1947, Vol. 26
 2. «Concepto y Bases de la Restauración Municipal» en Covadonga el 26 de octubre de 1916. In: Obras completas. Madrid-Barcelona 1931-1947, Vol. 27
 3. A. Cánovas del Castillo: Discurso pronunciado el 6 de noviembre de 1882 en el Ateneo científico y literario de Madrid, con motivo de la apertura de sus Cátedras. Madrid 1882
 4. A. Wielomski: Hiszpania Franco. Źródła i istota doktryny politycznej. Biała Podlaska 2006
 5. A. Wilhelmsen: La formación del pensamiento político del carlismo (1810-1975). Madrid 1998
 6. E. Prat de la Riba: La Nacionalitat catalana. Barcelona 1906
 7. F. Canals Vidal: La acción de Torras i Bages, inculturación de la fe católica en Cataluña [1992] In: F. Canals Vidal: Catalanismo y Tradición catalana. Barcelona 2006
 8. F. Canals Vidal: La Cataluña que pelea contra Europa [1997]. In: F. Canals Vidal: Catalanismo y Tradición catalana. Barcelona 2006
 9. F. Sevilla Benito: Sociedad y regionalismo en Vázquez de Mella (la sistematización doctrinal del carlismo). Madrid 2009
 10. J. Bartyzel: Synteza doktrynalna: Vázquez de Mella. W: J. Bartyzel: "Umierać, ale powoli!". O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000. Kraków 2006, s. 276-285
 11. J. Vázquez de Mella: Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 30 de Junio de 1916. In: Obras completas. Madrid-Barcelona 1931-1947, Vol. 10
 12. J. Vázquez de Mella: Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 19 de agosto de 1896. In: Obras completas. Madrid-Barcelona 1931-1947, Vol. 1
 13. J. Vázquez de Mella: Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 6 de junio de 1913. In: Obras completas. Madrid-Barcelona 1931-1947, Vol. 6
 14. J. Vázquez de Mella: Discurso pronunciado en el Teatro de la Zarzuela el 1 de abril de 1922. In: Obras completas. Vol. 25
 15. J. Vázquez de Mella: Discurso pronunciado en La Asociación de la Prensa, según la recensión de «El Liberal» de 4 de abril de 1900. In: Obras completas. Madrid-Barcelona 1931-1947, Vol. 26
 16. J. Vázquez de Mella: Discurso pronunciado en la semana regionalista de Santiago. In: Obras completas. Madrid-Barcelona 1931-1947, Vol. 27
 17. J. Vázquez de Mella: Discurso pronunciado en la semana regionalista de Santiago el 31 de Julio de 1918. In: Obras completas. Madrid-Barcelona 1931-1947, Vol. 27
 18. J. Vázquez de Mella: El tradicionalismo español. Ideario social y político. Buenos Aires 1980
 19. J. Vázquez de Mella: Extracto de un discurso pronunciado en La Coruña el 3 de septiembre de 1916. In: Obras completas. Madrid-Barcelona 1931-1947, Vol. 27
 20. J. Vázquez de Mella: La Iglesia independiente del Estado ateo. Discurso citado. In: Obras completas. Madrid-Barcelona 1931-1947, Vol. 5
 21. J. Vázquez de Mella: Regionalismo asturiano. Discurso pronunciado en el Teatro Campoamor de Oviedo el 4 de Mayo de 1916. In: Obras completas. Madrid-Barcelona 1931-1947, Vol. 27
 22. M. Myśliwiec: Katalonia na drodze do niepodległości? Bytom 2006
 23. Między katolickim panhiszpanizmem a separatyzmem etnicznym i suwerenizmem. Aporematyczność pojęcia "nacjonalizm" w Hiszpanii. W: Współczesne nacjonalizmy. Red. M. Jeliński. Toruń 2008, s. 234-268
 24. O. Lira: Nostalgia de Vázquez de Mella. Fundamentos de la Tradición Política Hispánica. Santiago de Chile 1942
 25. Oviedo el 4 de Mayo de 1916, w: Obras completas. Madrid-Barcelona 1931-1947, Vol. 27
 26. P. Skibiński: ETA-niechciane dziecko Sabino Arany. "Mówią Wieki" 2000, nr 4, s. 26-31
 27. Prólogo de M. Ayuso. Buenos Aires-Santander 2007
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu