BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wajzer Mateusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, doktorant)
Title
Rola armii w pierwszych latach niepodległości Algierii
The Role of Army in the First Years of Algerian Independence
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 8, s. 102-116
Keyword
Niepodległość, Konflikty polityczne, Konflikty zbrojne, Wojsko
Independence, Political conflicts, Armed conflicts, Army
Note
summ.
Country
Algieria
Algeria
Abstract
Problemy poruszone w niniejszym artykule są konsekwencjami francuskiego okresu w dziejach Algierii, który de facto ukształtował nowożytną formę tego kraju - państwo z ogromnymi problemami będącymi spuścizną kolonializmu. Na ten okres przypadają procesy prowadzące do fragmentaryzacji i degradacji tradycyjnych struktur społecznych; wtedy także nastąpiło zerwanie zwyczajowej więzi ludności z państwem, rodzącej się na początku XIX wieku. (fragment tekstu)

This article presents the role played by the army in the early phase of shaping Algerian independence, that is in the years 1962-1965. The aim of this article is a brief description of major events in Algerian political life during this period, putting particular emphasis on the turning point in Algerian twentieth-century history - Colonel Boumedienne's coup d'état.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. R. Morell: Algeria: The Topography and History, Political, Social, and Natural of French Africa. London 1854
 2. E. Luttwak: Coup d`Etat: A Practical Handbook. London 1968
 3. M. Gibas: Geneza i ewolucja niektórych elementów tożsamości narodowej Algierczyków. W: Między socjologią polityki a antropologią polityki. Red. J. Wódz. Katowice 2009
 4. A. Kasznik-Christian: Algieria. Warszawa 2006
 5. D. Lesbet: Algeria. In: Housing Policies in the Socialist Third World. Ed. K. Mathéy. München 1990
 6. M. Davis: Planeta slumsów. Przeł. K. Bielińska. Warszawa 2009
 7. P. Weil: The History and Memory of Discrimination in the Domain French Nationality: The Case of Jews and Algerian Muslims. "International Social Science Review" 2005, T. 6, No 1
 8. I. Lustick: State Building Failure in British Ireland and French Algeria. Berkeley 1985
 9. M. L. Richardson: French Algeria between the Wars: Nationalism and Colonial Reform, 1919-1939. Duke University 1975
 10. The Columbia Encyclopedia. 6th edition. New York 2007
 11. D. Carroll: Albert Camus, the Algerian: Colonialism, Terrorism, Justice. New York 2007
 12. B. Brożyniak, W. Prusek: Spotkanie z Algierią. Wrocław 1971
 13. Ch. de Gaulle: Pamiętniki nadziei. Przeł. J. Nowacki. Warszawa 1974
 14. R. Merle: Ahmed Ben Bella. Paris 1965
 15. M. S. Tahi: Algeria`s Democratisation Process: A Frustrated Hope. "Third World Quarterly" 1995, T. 16, Nr 2
 16. T. Hasel: Machtkonflikt in Algerien. Berlin 2002
 17. A. Kasznik-Christian: Wojna algierska 1954-1962. U źródeł niepodległej państwowości. Łódź 2001
 18. R. Kapuściński: Wojna futbolowa. Warszawa 2007
 19. K. Shilington: Encyclopedia of African History. 1st edition. New York 2004, T. 1
 20. W. G. Andrews: French Politics and Algeria: The Process of Policy Formation, 1954-1962. New York 1962
 21. E. Bergmann: Das postkoloniale Algerien. Ist eine franko algerische Freundschaft möglich? Universität Potsdam 2007
 22. B. Stora: Algeria, 1830-2000: A Short History. New York 2004
 23. S. Matosek: Algieria. Warszawa 1976
 24. W. B. Quandt: Algerian Military Development: The Professionalization of a Guerrilla Army. Santa Monica 1972
 25. W. J. Durch: The Cuban Military in Africa and the Middle East: From Algeria to Angola. Arlington 1977
 26. T. M. Leonard: Encyclopedia of the Developing World. 1st edition. New York 2006, T. 1
 27. K. K. Wöhler-Khalfallah: Der islamische Fundamen-talismus, der Islam und die Demokratie. Algerien und Tunesien: Das Scheitern postkolonia-ler "Entwicklungsmodelle" und das Streben nach einem ethischen Leitfaden für Politik und Gesellschaft. Wiesbaden 2004
 28. B. Reich: Political Leaders of the Contemporary Middle East and North Africa: A Biographical Dictionary. New York 1990
 29. L. Addi: Army, State and Nation in Algeria. In: Political Armies: The Military and Nation Building in the Age of Democracy. Eds. K. Koonings, D. Kruijt. New York 2002
 30. J. Daniel: Alger: Histoire d'un complot. "El Watan", 27 grudnia 2008
 31. H. Alleg: The Question. New York 2006
 32. P. Dine: Images of the Algerian War: French Fiction and Film, 1954-1992. Oxford 1994
 33. [http://video.google.com/video play?docid=4008498016489872474# (16.10.2009)]
 34. [http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,833906,00.html (16.10.2009)]
 35. F. Cavatorta: The Failed Liberalisation of Algeria and the International Context: A Legacy of Stable Authoritarianism. "The Journal of North African Studies" 2002, T. 7, Nr 4
 36. M. N. Zald, M. A. Berger: Social Movements in Organizations: Coup d'Etat, Insurgency, and Mass Movements. "The American Journal of Sociology" 1978, T. 83, No 4 Czasopismo
 37. [http://www.hartford-hwp.com/archives/40/058.html (16.10.2009)];
 38. [http://mondediplo.com/1997/10/che (16.10.2009)]
 39. [http://www.voltairenet.org/article138838.html (16.10.2009)]
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu