BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kantyka Zbigniew (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Jan R. Sielezin: Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 8, s. 203-205
Keyword
Politologia, Nauki społeczne, Metodologia badań, Recenzja
Political science, Social sciences, Research methodology, Review
Abstract
Nauka o polityce uzyskując status samodzielnej dyscypliny naukowej, oprócz realizacji wyzwań teoretycznych, związanych z poszukiwaniem prawdy na temat mechanizmów funkcjonowania politycznej sfery życia społecznego, stanęła w obliczu konieczności budowy własnej tożsamości metodologicznej w obrębie nauk społecznych. W polskiej politologii zagadnienia te są traktowane jednak dość marginalnie, niewiele jest też wydawnictw poświęconych tej problematyce. Recenzowana publikacja stanowi wyjątek od tej reguły. Nabiera ona szczególnego znaczenia ze względu na fakt, że w toku studiów politologicznych zwykle eksponuje się, zarówno na poziomie empirycznym (wywiad kwestionariuszowy), jak i teoretycznym (hipotezy i modele), niemal wyłącznie metody i techniki badawcze charakterystyczne dla podejścia typu socjologicznego. W efekcie, student politologii nie ma zwykle kontaktu z regułami pracy typowymi dla warsztatu historyka, choć bardzo często jego praca badawcza wymaga tego typu wiedzy. Stosunkowo wiele prac licencjackich, magisterskich, doktorskich z zakresu politologii to prace należące do obszaru historii politycznej, a ich realizacja musi wówczas opierać się na analizie dokumentów, które stają się podstawowym źródłem danych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu