BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Myśliwiec Małgorzata (Uniwersytet Śląski)
Title
María Belén Martín Castro: Análisis de la Política de Juventud en el Estado de Bienestar Español (1975-2005)
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 8, s. 206-209
Keyword
Politologia, Młodzież, Ludzie młodzi, Recenzja, Polityka społeczna
Political science, Youth, Young people, Review, Societal policy
Country
Hiszpania
Spain
Abstract
Po dwudziestu latach przemian demokratycznych Polska nadal stoi wobec bardzo wielu wyzwań, związanych z koniecznością politycznego zaprojektowania i prawnego uregulowania funkcjonowania istotnych obszarów życia społecznego. Jednym z nich pozostaje niewątpliwie problem stosunku państwa i elit politycznych do spraw młodzieży. Umiejętne sformułowanie celów polityki państwa w ramach owego obszaru społecznej rzeczywistości, a także przyjęcie stosownych regulacji prawnych, może mieć ogromne znaczenie dla jego przyszłości. Obecność Polski w strukturach jednoczącej się Europy stwarza bowiem z jednej strony ogromną szansę dla młodych obywateli, z drugiej jednak jest związana z pojawieniem się nowych zagrożeń. Dlatego analiza przykładu kształtowania i realizowania w tym zakresie polityki państwa, które od końca lat siedemdziesiątych XX wieku cieszy się demokracją, a od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia należy do struktur jednoczącej się Europy, może być niezwykle pomocne w określeniu najważniejszych potrzeb, szans i zagrożeń dla współczesnej młodzieży w Polsce. Między innymi z tego powodu książka Marii Belen Martin Castro może być dla polskiego politologa lekturą ciekawą. Kompleksowa analiza problemu polityki wobec młodzieży w hiszpańskim państwie dobrobytu w latach 1975-2005 jest bowiem pierwszym w Hiszpanii opracowaniem poświęconym temu zagadnieniu z perspektywy politologicznej. Wcześniejsze badania - głównie socjologiczne - poświęcone były przeważnie wybranym problemom współczesnej młodzieży. Książka składa się z siedmiu obszernych rozdziałów, które tworzą logiczną i usystematyzowaną całość. Autorka zawarła w nich bowiem zarówno cele badawcze, założenia metodologiczne i rozważania teoretyczne, jak i analizę przyjętych w Hiszpanii rozwiązań prawnych i instytucjonalnych w badanym zakresie, która stanowi najważniejszą część pracy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu