BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Master Beata (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Unia Europejska w programach głównych polskich ugrupowań politycznych po 2004 roku
European Union in the Political Programs of the Major Political Parties in Poland after 2004
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2014, T. 12, s. 42-77
Keyword
Programy partii politycznych, Strategia integracyjna
Programs of political parties, Integration strategy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Polish accession to the European Union was one of the strategic objectives of polish foreign policy after 1989. It succeeded in doing in 2004. The Polish membership in the European Union is supported a very large extent both by society and the majority of Polish political parties. However, the major political parties vary in their preferred vision of the integration processes in the European Union. This article aims to explain and compare these positions by examining the documents and political programs that were created after 2004, because they are an important part of European policy in Poland(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. L. Kolarska-Bobińska: Panel dyskusyjny: Przyszłość polskiej sceny politycznej, zapis stenograficzny. Warszawa 2006
 2. Ł. Machaj: Za i przeciw Europie. Integracja europejska w polskiej myśli politycznej w latach 1989-2001. Wrocław 2006
 3. Współczesna polska myśl polityczna. Wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości. Red. B. Pasierb, K. A. Paszkiewicz. Wrocław 1996
 4. M. Stolarczyk: Stanowisko rządu RP wobec europejskiej debaty nad przyszłością Unii Europejskiej. W: Dylematy integracyjne Polski. Wybrane aspekty. Red. M. Stolarczyk. Katowice 2003
 5. D. Rossa-Kilian: Polskie partie parlamentarne wobec kluczowych wyzwań procesu integracji. W: Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Red. J. Fiszer. Warszawa 2006
 6. S. Sowiński: Suwerenność, ale jaka? Spór o suwerenność Rzeczypospolitej. "Studia Europejskie" 2004, nr 1
 7. S. Bieleń: Paradoksy polskiej polityki zagranicznej. "Studia Europejskie" 2004, nr 2
 8. A. Kreczmańska: Stanowisko Polski w kryzysie instytucjonalnym Unii Europejskiej. "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2010, nr 1
 9. A. Pacześniak: Europeizacja partii politycznych i systemu partyjnego. W: Europeizacja mechanizmy, wymiary, efekty. Red. A. Pacześniak, R. Riedel. Toruń 2010
 10. J. Raciborski: Panel dyskusyjny: Przyszłość polskiej sceny politycznej, zapis stenograficzny. Warszawa 2006
 11. Eurowybory 2009. Kandydaci i programy. Red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska. Warszawa 2010
 12. S. Konopacki: Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernsta Haasa i Leona Lindberga. "Studia Europejskie" 1998, nr 3
 13. Państwo dla obywateli. Program rządzenia 2005-2009. Red. J. Rokita, S. Kawalec. Warszawa 2005
 14. A. Grzesik-Robak: Wzmocnienie czy osłabienie suwerenności państwowej w kontekście integracji europejskiej w opinii wybranych polskich partii politycznych. "Studia Europejskie" 2007, nr 1
 15. Platforma Obywatelska. By żyło się lepiej. Wszystkim! Program Wyborczy Platformy Obywatelskiej. Warszawa 2007
 16. Baczyński, M. Janicki, J. Paradowska: Troski Tuska. Wywiad z premierem "Polityka" 2009, nr 18
 17. Następny krok. Razem. Program wyborczy 2011, Platforma Obywatelska. Warszawa 2011
 18. R. Sikorski: Polska a przyszłość Unii Europejskiej. Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych Polski [http://www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/20111128BERLIN/radoslaw_sikorski_polska_a_przyszlosc_ue.pdf (dostęp: 28.11.2011)]
 19. J. Pawlicki: Komentarz. "Gazeta Wyborcza", 30 marca 2012
 20. P. Wroński: Europa Sikorskiego. "Gazeta Wyborcza", 30 marca 2012
 21. S. Sołtys: Kryzys globalny-zadania krajowe [http://www.rp.pl/artykul/5,224508.html (dostęp: 20.03.2012)]
 22. J. Krakowski: Kryzys finansowy świata zachodniego i kryzys euro. "Sprawy Międzynarodowe" 2012, nr 2
 23. A. Szejna: Kryzysowy szczyt a traktaty europejskie. "Prawo Europejskie w Praktyce" 2012, nr 1
 24. R. Sikorski: Zatrzymaliśmy Unię wielu prędkości. "Newsweek Polska" 23.03.2012 [http://polska.newsweek.pl/sikorski-zatrzymalismy-unie-wielu-predkosci,87864,1,1.html (dostęp: 24.03.2012)]
 25. K. Szczerski: Po co nam pakt fiskalny? "Gazeta Wyborcza", 20 marca 2012
 26. Ł. Machaj, T. Scheffler: Suwerenność państwa a integracja europejska we współczesnych polskich dyskusjach politycznych. W: Suwerenność państwa w dobie integracji i globalizacji. Red. S. Jaszczyński, A. Wielomęski. Siedlce 2007
 27. M. Paszyński: Wizerunek Polski w Unii Europejskiej po wielkim rozszerzeniu 2004 r. i zmianach w kraju po wyborach. "Studia i Materiały" 2006, nr 84
 28. Eurowybory 2004. Kandydaci i programy. Red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska. Warszawa 2005
 29. L. Pastusiak: Polityka zagraniczna RP w kampanii wyborczej 2005. W: Partie polityczne w wyborach 2005. Red. D. Waniek. Warszawa 2006
 30. S. Meller: Polityka ciągłości i zmiany. W: Ciągłość i zmiana w polskiej polityce zagranicznej. Red. P. Kosiewski. Warszawa 2006
 31. P. Śpiewak: Panel dyskusyjny: Przyszłość polskiej sceny politycznej, zapis stenograficzny. Warszawa 2006
 32. Program 2007 Prawa i Sprawiedliwości. Materiał informacyjny. Warszawa 2007
 33. Polska nowoczesna. Polska solidarna. Polska bezpieczna. Program Prawa i Sprawiedliwości 2009-2011. Warszawa 2011
 34. Eurorealista Michał Kamiński chce odebrać dług. "Gazeta Wyborcza" 15 stycznia 2012 [http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,6658767,Eurorealista_Michal_Kaminski_ chce_odebrac_dlug.html (dostęp: 01.04.2012)]
 35. Materiały ze strony Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, 01.04.2012 [http://www.kp-solidarnapolska.pl/ (dostęp: 15.01.2012)]
 36. T. Bielecki, W. Szacki: Ziobro i jego wesoły autobus. "Gazeta Wyborcza", 24-25 marca 2012
 37. K. Zienkiewicz: Drugie Włochy czy druga Portugalia [http://www.rp.pl/artykul/ 755445.html (dostęp: 01.04.2012)]
 38. PO i PSL chwalą podpisanie paktu fiskalnego, opozycja podzielona [http://wiadomosci.onet.pl/kraj/po-i-psl-chwala-podpisanie-paktu-fiskalnego-opozyc,1,5045763,wiadomosc.html (dostęp: 30.03.2012)]
 39. J. Żakowski: Lewicowość, lewica, polityka. W: Partie i zmiany granic polityki. Oprac. I. Sariusz-Skąpska. Warszawa 2009
 40. J. Czaputowicz: Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. Warszawa 2007
 41. Nowa Polityka, Nowa Nadzieja. Program Wyborczy Lewicy i Demokratów. Warszawa 2007
 42. J. Olejniczak: Jestem pozytywny i energiczny. "Gazeta Wyborcza", 15 stycznia 2012 [http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,6663152,Olejniczak__Jestem_pozytywny_i_energiczny.html (dostęp: 16.01.2012)]
 43. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jutro bez obaw. Program dla Polski. Warszawa 2011
 44. UE-pakt-fiskalny-podpisany. Analiza rynku [http://www.analiza-rynku.pl/wiadomosci-analiza-rynku/2714-ue-pakt-fiskalny-podpisany (dostęp: 12.04.2012)]
 45. Razem tworzymy lepszą przyszłość. Narodowe priorytety PSL na lata 2007-2011. Warszawa 2007
 46. S. Żelichowski: Dobrze, że przyłączyliśmy się do paktu fiskalnego. Wprost24.pl, [http://www.wprost.pl/ar/290805/Zelichowski-dobrze-ze-przylaczylismy-sie-do-paktu-fiskalnego/ (dostęp: 30.03.2012)]
 47. Ulotka informacyjna: Silna Polska. Solidarna Europa. Unia Wolności, 2004 [http://www.asosnowska.pl/kand_pe_6/kandydaci_uw_6.pdf (dostęp: 29.11. 2011)]
 48. Materiał ze strony Unii Wolności [http://www.uw.org.pl/wiad_arch.php?id=401 (dostęp: 29.11.2011)]
 49. Nowoczesne Państwo. Ruch Palikota. Warszawa 2011
 50. T. Horbowski: Polityka wschodnia w programach wyborczych partii politycznych, Warszawa 2011 [http://www.batory.org.pl/doc/Polityka_wschodnia.pdf (dostęp: 25.01.2012)]
 51. J. Kucharczyk, M. Szczepanik: Wstęp. W: W stronę europejskiego demos? Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w perspektywie porównawczej. Red. J. Kucharczyk, A. Łada. Warszawa 2010
 52. W. Gadomski: W pakcie nie ma bata. "Gazeta Wyborcza", 13 marca 2012
 53. A. Celiński: Demokracja, wolność, spójność społeczna. W: Partie i zmiany granic polityki. Oprac. I. Sariusz-Skąpska. Warszawa 2009
 54. R. Krasowski: Dwie formuły polskiej prawicowości. W: Partie i zmiany granic polityki. Oprac. I. Sariusz-Skąpska. Warszawa 2009
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu