BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarczyk Mieczysław (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Rosja w polityce Polski i Niemiec na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Zakres zbieżności i różnicy stanowisk
Russia in the Polish and German policy at the beginning of the second decade of the 21 st century. The range of convergences and discrepancies
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2014, T. 12, s. 81-106
Keyword
Polityka, Stosunki polityczne, Bezpieczeństwo narodowe, Stosunki międzynarodowe
Politics, Political relations, National security, International relations
Note
summ.
Country
Niemcy, Rosja, Ukraina, Polska
Germany, Russia, Ukraine, Poland
Abstract
The aim of the present article is to outline the characteristics of Polish and German policy towards East, especially towards Russia. The author indicates the areas of common and different interests as well as objectives in the Polish and German policy towards East, particularly at the beginning of the second decade of the 21st century. In spite of observing fewer differences between Poland and Germany in their present policy towards Russia, the article aims to emphasize the discrepancies that still exist and are visible in the bilateral as well as multilateral relations. At the beginning of the second decade of the 21st century, the Polish and German positions towards Russia and post-soviet countries are noticeably more coherent than before. One of the main reasons is the modification of Polish Eastern policy by introducing pragmatic thinking (so-called positive realism), implemented at the end of 2007 by the Polish government run by the Civic Platform (PO) and Polish People's Party (PSL). At the same time, the Angela's Merkel government introduced more critical attitude towards Russia. Nonetheless, in spite of growing convergence of interests in Polish and German policy towards Russia, there have been significant discrepancies. The main differences have been related to the role of Russia in the Commonwealth of Independent States and in the European security system. Therefore, Poland and Germany have had different opinion on the role of Russia: should it be a partner or a threat? To what extend the process of Europeanization of Russia should be introduced? There is also a discrepancy between Poland and Germany related to the following question: which relations among the post-soviet countries should be prioritized, should it be relations with Ukraine or with Russia?(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Stolarczyk: Zbieżność i różnice stanowisk w stosunkach polsko niemieckich w latach 1989-2009. Katowice 2010
 2. K.-O. Lang: Polen, Deutschland und die EU-Ostpolitik: Spannungsfelder und Kooperationspotentiale. In: Deutschland und Polen. Die europäische und internationale Politik. Hrsg. T. Jäger, D. W. Dylla. Wiesbaden 2008
 3. Polska-Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy. Red. P. Buras. Warszawa 2013
 4. S. Bieleń, A. Skrzypek: Wstęp. W: Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich. Red. S. Bieleń, A. Skrzypek. Warszawa 2012
 5. S. Bieleń: Polska między Niemcami a Rosją-determinizm czy pluralizm geopolityczny? W: Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji. Red. S. Bieleń. Warszawa 2010
 6. F. Umbach: Deutschland, Polen und die gemeinsame Energiepolitik: Chancen der Kooperation in puncto Versorgungssicherheit. In: Deutschland und Polen Deutschland und Polen. Die europäische und internationale Politik. Hrsg. T. Jäger, D.W. Dylla. Wiesbaden 2008
 7. R. Foks: Polska polityka wschodnia a Niemcy i Rosja: trójstronna kooperacja lub polityczne wykluczenie. "Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2013, nr 1
 8. A. Drzewicki: Współczesny wymiar stosunków niemiecko-rosyjskich. "Biuletyn Niemiecki" 2012, nr 26
 9. H. Zimmermann: Die deutsch-russischen Beziehungen im europaeischen Kontext. "Internationale Politik und Gesellschaft" 2007, Nr 1
 10. E. Cziomer: Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku. Warszawa-Kraków 2010
 11. M. Stolarczyk: Czynniki sprzyjające realizacji kooperatywnego bezpieczeństwa w Europie pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. W: Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi. Red. I. Stawowy-Kawka. Kraków 2009
 12. K. Malinowski: Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990-2005. Poznań 2009
 13. E. Cziomer: Polityka zagraniczna Niemiec. Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej. Warszawa 2005
 14. Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, 29 X 2009 [http://www.cdu.de/doc/pdf/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf (dostęp: 30.03.2011)]
 15. R. Zięba: Czy Polska ma wystarczające gwarancje bezpieczeństwa narodowego? W: Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie. Red. K. A. Wojtaszczyk, A. Mirska. Warszawa 2009
 16. F. Wassenberg: Im Osten nichts Neues: Russland in der polnischen Bedrohungsanalyse. In: Deutschland und Polen. Die europäische und internationale Politik. Hrsg. T. Jäger, D. W. Dylla. Wiesbaden 2008
 17. Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich. Red. S. Bieleń, A. Skrzypek. Warszawa 2012
 18. M. Raś: Polskie refleksy rosyjskiej geoekonomiki. W: Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich. Red. S. Bieleń, A. Skrzypek. Warszawa 2012
 19. M. Stolarczyk: Prawicowy populizm w Polsce jako jedna z barier na drodze do poprawy stosunków polsko-rosyjskich. "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2011, nr 4 (VIII)
 20. Raport polskiej komisji Jerzego Millera 29 lipca 2011 r. [http//:cdnp.gazeta.pl/bi.gazeta.pl/pub/raport/RaportKoncowyTu-154M.pdf (dostęp: 18.11. 2011)]
 21. Polska-Rosja. Diagnoza społeczna 2013. Raport z badań opinii publicznej w Polsce i Rosji. Warszawa 2013
 22. R. M. Czarny: Gazociąg Północny a bezpieczeństwo energetyczne Polski ze szczególnym
 23. K.-O. Lang: Między geopolityką a integracją europejską. "Dialog" 2008 nr 84
 24. K. Pronińska: Strategie bezpieczeństwa energetycznego państwa na przykładzie wybranych krajów UE. W: państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych. Red. M. Sułek, J. Symonides. Warszawa 2009
 25. S. Garsztecki: Rosja w Europie-polska i niemiecka percepcja Rosji-analiza porównawcza. W: Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec. Red. E. Cziomer, M. Czajkowski. Kraków 2004
 26. K.-O. Lang: Niemcy i Polska w Unii Europejskiej: "od wspólnoty interesów" do "konstruktywnych rozbieżności". W: Polska-Niemcy-Francja. Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE. Red. L. Kolarska-Bobińska, M. Fałkowski. Warszawa 2008
 27. J. J. Węc: Relacje polsko-niemieckie w Unii Europejskiej. Między współpracą a konfliktem interesów. "Przegląd Zachodni" 2009, nr 3
 28. G. Schröder: Unia Europejska w zglobalizowanym świecie-wyzwania i szanse dla Polski i Niemiec. Wykład ku czci Will'ego Brandta. Warszawa 2011
 29. P. Żurawski vel Grajewski: Polityka wschodnia Unii Europejskiej a interesy Polski. W: Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska. Stany Zjednoczone. Sąsiedzi. Red. J. Czaputowicz. Warszawa 2008
 30. Ex Verteidigungsminister Volker Rühe fordert Aufnahme Russland in die NATO. "Der Spiegtel", 6 März 2010
 31. Ch. Bertram: Die NATO braucht Russland [www.zeit.de/politik/ausland/2010-07/russland-nato (dostęp: 29.03.2011)]
 32. S. Bieleń: Szanse na pojednanie polsko-rosyjskie w świetle wyzwań geopolitycznych. W: Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich. Red. S. Bieleń, A. Skrzypek. Warszawa 2012
 33. E. Cziomer: Międzynarodowe implikacje partnerstwa strategicznego Niemcy-Rosja w XXI wieku. W: Zrozumieć współczesność. Red. G. Babiński i M. Kapiszewska. Kraków 2009
 34. P. Żurawski vel Grajewski: Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004. Kraków-Warszawa 2008
 35. M. Leonard, N. Popescu: Rachunek sił w stosunkach Unia Europejska-Rosja. Londyn-Warszawa 2008
 36. B. Koszel: Stosunki Polska-Niemcy a bezpieczeństwo europejskie. W: Polska-Niemcy 1945-2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie. Studia i dokumenty. Red. W. M. Góralski. Warszawa 2007
 37. A. Rahr: Kein Europa ohne Russland. "Internationale Politik" 2009, Nr 1
 38. K. Łastawski: Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Warszawa 2009
 39. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Polski, Radosława Sikorskiego w Sejmie dnia 13 lutego 2009 r. [http://www.platforma.org./print/ (dostęp: 29.03.2011)]
 40. W. Błasiak: Pomiędzy centrum a peryferiami na progu XXI wieku. Geopolityka i ekonomika Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej i światowej depresji gospodarczej. Katowice 2013
 41. M. Stolarczyk: Kontrowersje wokół koncepcji i praktyki polityki wschodniej Polski na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. W: Śląsk-Polska-Europa-Świat. Pamięci Profesora Jana Przewłockiego. Red. K. Miroszewski i M. Stolarczyk. Katowice 2013
 42. W. Domosławski: Czy kontynuacja dotychczasowej polityki zagranicznej zagraża bezpieczeństwu Polski? W: Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej myśli politycznej po roku 1989. Wybór źródeł. Red. A. Lewandowki, G. Radomski, P. Tomaszewski. Toruń 2012
 43. Pomóżmy Rosji się zeuropeizować. Wywiad z ministrem spraw zagranicznych Polski, Radosławem Sikorskim. "Rzeczpospolita", 16-17 października 2010
 44. Wspólny list szefów MSZ Polski i Niemiec, Radosława Sikorskiego i Guido Westerwelle o stosunkach UE-Rosja, 17 listopada 2011. [http://www.msz.gov.pl (dostęp: 29.03.2011)]
 45. J. Ćwiek-Karpowicz: Stosunki Polska-Rosja. Stan i perspektywy. W: Polska w wielobiegunowym świecie. Szanse i zagrożenia rozwoju stosunków Polski z głównymi mocarstwami wschodzącymi. Red. A. Gradziuk, P. Kugiel. Warszawa 2012
 46. R. Zięba: Współczesne stosunki polsko rosyjskie: uwarunkowania, problemy, implikacje. "Przegląd Politologiczny" 2011, nr 3
 47. R. Zięba: Czy w stosunkach polsko-rosyjskich możliwe jest przejście od "polityki historycznej" do "polityki perspektywicznej"? "Przegląd Zachodni" 2009, nr 3
 48. Koncepcja Strategiczna Obrony i Bezpieczeństwa Członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przyjęta przez szefów państw i rządów w Lizbonie. W: "Rocznik Strategiczny 2010/2011". Warszawa 2011
 49. R. Kuźniar: Zmierzch dominacji Zachodu. W: Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu. Red. R. Kuźniar. Warszawa 2011
 50. A. D. Rotfeld: Myśl o Rosji... i nie tylko. Eseje i wywiady. Warszawa 2012
 51. S. Dębski: Polska a modernizacyjny wybór Rosji w XXI w. "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2009, nr 6
 52. Z. Brzeziński: Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi. Kraków 2013
 53. G. Friedman: Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy. Kraków 2012
 54. M. Mróz: Między Polską piastowską a jagiellońską. Kontrowersje wokół kierunków realizacji polskiej polityki zagranicznej po akcesji do Unii Europejskiej. "Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2013, nr 1
 55. R. Foks: Polska polityka wschodnia a Niemcy i Rosja: trójstronna kooperacja lub polityczne wykluczenie. "Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2013, nr 1
 56. C. Ochman: Panorama wschodnioeuropejska. "Dialog" 2009, nr 89
 57. A. Fałkowski, A. Popko: Polacy i Niemcy. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Warszawa 2006
 58. Polska-Rosja. Diagnoza społeczna 2013. Raport z badań opinii publicznej w Polsce i Rosji. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Warszawa 2013
 59. K. Pełczyńska-Nałęcz: Stosunki polityczne między Polską a Rosja po 1990 r. W: Białe plamy-czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008). Red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow. Warszawa 2010
 60. A. W. Malgin: Stosunki polityczne między Polską a Rosją po 1990 r. W: Białe plamy-czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008). Red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow. Warszawa 2010
 61. L. Fix, A. Gawrich: Niemiecka polityka zagraniczna a rewolucja na Ukrainie. "Biuletyn Niemiecki", nr 46 (30.04.2014)
 62. G. Gromadzki: Polska wobec kryzysu ukraińskiego. "Biuletyn Niemiecki", nr 46 (30.04.2014)
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu