BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wichura Jarosław (Uniwersytet Śląski)
Title
Opinia publiczna w społeczeństwie zinformatyzowanym
Public opinion in the information society
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2014, T. 12, s. 163-186
Keyword
Opinia publiczna, Społeczeństwo informacyjne, Internet, Media
Public opinion, Information society, Internet, Media
Note
summ.
Abstract
Modern developed societies are referred to as information societies. In information societies in the forefront of the industry slip out the acquisition and exploitation of knowledge. Information and knowledge are the most valuable commodity, but also the most dangerous weapon. Virtual, to a large extent, the information society in the end had to take a position on democracy and politics collide with the concept of civil society. The article attempts to characterize the direction of changes that taking place in modern societies in the field of mass media and the public opinion. Author refers to the increasing importance of media in the social, political and economic aspects of human life.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allport G.W.: Personality-A psychological interpretation. New York 1937.
 2. Barber B.R.: Dżihad kontra McŚwiat. Przeł. H. Jankowska. Warszawa 2000.
 3. Barber B.R.: Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age. Berkley 1984.
 4. Bishop G.F., Olendick R.W., Tuchfarber A.J., Bennett S.E.: Pseudo-Opinions on Public Affairs. "Public Opinion Quarterly" 1980, No 44.
 5. Boorstin D.J.: The Image Or What Happened to the American Dream. Harmonsworth 1963.
 6. Castells M.: Galaktyka Internetu. Przeł. T. Hornowski. Poznań 2003.
 7. Castells M.: Społeczeństwo sieci. Przekł. i red. nauk. M. Marody. Warszawa 2010.
 8. Ciborowski L.: Walka informacyjna. Toruń 1999.
 9. Cwalina W.: Generacja Y-ponury mit czy obiecująca rzeczywistość. W: Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego. Red. T. Zasępa. Częstochowa 2001.
 10. Davis E.: TechGnoza, Mit, magia+mistycyzm w wieku informacji. Przeł. J. Kierul. Poznań 2002.
 11. Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B.: Teoria i praktyka propagandy. Wrocław 1999.
 12. Entman R.: Democracy without Citizens. New York 1989.
 13. Feliksiak M.: Korzystanie z komputerów i Internetu. Komunikat z badań. BS/79/2010, CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, czerwiec 2010, http://eregion.wzp.pl/var/cms_files/obszary_wykresy/si/2011/korzystanie_z_komputerow_i_Internetu_CBOS.pdf (dostęp: 23.07.2011).
 14. Gajda J.: Środki masowego przekazu w wychowaniu. Lublin 1988.
 15. Garton L., Haythornthwaite C., Wellman B.: Studying Online Social Networks In: Doing Internet Research. Ed. S. Jones. Thousand Oaks 1999.
 16. Giddens A.: The Third Way. The Reneval of Social Democracy. Cambridge 1998.
 17. Gilarka K.: Państwo narodowe a globalizacja-dynamika powstawania nowego ładu. Toruń 2003.
 18. Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa-Kraków 1999.
 19. Grossman L.: The Electronic Republic. New York 1995.
 20. Habermas J.: The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge 1989.
 21. Howard P.N.: The Lasting Impact of Digital Media on Civil Society. "Ejournal USA" 2010, No 15 (1).
 22. Huntington S.: Political Order in Changing Societies. New Haven 1968.
 23. Jonscher Ch.: Życie okablowane. Przeł. L. Niedzielski. Warszawa 2001.
 24. Keane J.: Media a demokracja. Przeł. E. Petrajtis-O'Neill. Londyn 1992.
 25. Krzysztofek K.: Polityka i demokracja w społeczeństwie informacyjnym. Wizje "Cyberdemokracji". W: Droga do społeczeństwa informacyjnego. Red. J. Lubacz. Warszawa 1999.
 26. Kunczik M.: Images of Nations and International Public Relations. Bonn 1992.
 27. Kunert K.: Sondaże w mediach-prognoza czy kreacja?, http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/022006/04.html (dostęp: 25.07.2011).
 28. Kuśmierski S.: Świadomość społeczna-opinia publiczna-propaganda. Warszawa 1987.
 29. Levinson R., W. Link: Off Camera: Conversations with the Makers of Prime Time Television. New York 1986.
 30. Łęski Z., Wieczorek Z.: Społeczeństwo wirtualne. W: Internet a globalne społeczeństwo informacyjne. Red. M. Sokołowski. Elbląg 2005.
 31. Michalczyk S.: Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu. Toruń 2010.
 32. Michalczyk S.: Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego. Katowice 2008.
 33. Mills Ch.W.: Elita władzy. Przeł. M. Maneli. Warszawa 1961.
 34. Mojsiewicz Cz.: Rola opinii publicznej w polityce. Poznań 1999.
 35. Naisbitt J.: Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Przeł. P. Kwiatkowski. Poznań 1997.
 36. Neuman R.W.: The Paradox of Mass politics, Knowledge and Opinion in the American Electorate. Cambridge 1986.
 37. Popper K.: W poszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy z trzydziestu lat. Przeł. A. Malinowski. Kraków 1997.
 38. Porębski L.: Elektroniczne oblicze polityki. Kraków 2001.
 39. Rivers W.L., Mathews C.: Etyka środków przekazu. Przeł. J. Zakrzewski, E. Krasnodębska. Warszawa 1995.
 40. Sitorski P.: Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej. Kraków 2002.
 41. Sobczak J.: Dylematy społeczeństwa informacyjnego. W: Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku. Red. M. Sokołowski. Elbląg 2006.
 42. Splichal S.: Javno mnenje. Ljubljana 1997.
 43. Stoll C.: Krzemowe remedium. Garść rozważań na temat infostrady. Przeł. T. Hornowski. Poznań 2000.
 44. Strasburger D.: Walka informacyjna w wojnie asymetrycznej. W: Informacja w walce zbrojnej. Red. G. Nowacki. Warszawa 2002.
 45. Sułek A.: Funkcje (i dysfunkcje) badań opinii publicznej w ustroju demokratycznym. Przypadek Rzeczpospolitej Polskiej. W: Rozumienie zmian społecznych. Red. E. Hałas. Lublin 2001.
 46. Sułek A.: Funkcje badań opinii publicznej w ustroju demokratycznym. Przypadek Rzeczpospolitej Polskiej. W: Sondaż Polski. Przygarść rozpraw o badaniach ankietowych. Red. A. Sułek. Warszawa 2001.
 47. Szwed R.: Klasyczna koncepcja opinii publicznej we współczesnym kontekście. "Kultura i Społeczeństwo" 2002, nr 3.
 48. Szwed R.: Opinia publiczna i pseudoopinie. W: Społeczeństwo wirtualne. Społeczeństwo informacyjne. Red. R. Szwed. Lublin 2003.
 49. Szwed R.: Sondaże w prasie. O pożytku z badań ilościowych w mediach, http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Sondaze_w_prasie.pdf (dostęp: 25.05.2011).
 50. Virilio P.: The Vision Machine. Bloomington 1994.
 51. Wenzel M.: Społeczeństwo informacyjne. W: Polska-Europa-Świat. Opinia publiczna w okresie integracji. Red. K. Zagórski, M. Strzeszewski. Warszawa 2005.
 52. Zaller J.: Definicje opinii publicznej. W: Władza i społeczeństwo 2. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. Red. J. Szczupaczyński. Warszawa 1998.
 53. Żebrowski A.: Społeczeństwo informacyjne-szanse i zagrożenia. W: Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne. Red. M. Sokołowski. Toruń 2008.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu