BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzoza Katarzyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Polskie portale internetowe na Wyspach Brytyjskich
The Polish web Portals on the British Isles
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2014, T. 12, s. 187-211
Keyword
Internet, Emigracja, Elektroniczna komunikacja
Internet, Emigration, Electronic communication
Note
summ.
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
The aim of this study is to show the landscape of the Polish web portals on the British Isles and participation of the Internet network in maintaining relationships with the family house by the Polish emigration. At the moment, there are lots of portals to Polish migrants, and counting. The questionnaire surveys showed that the Internet is very important source of information about situation in the country for Poles who are abroad. Moreover, they can communicate with the family and friends who stayed in Poland by means of the Web.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bendyk E.: Raport: Internet w Polsce AD 2009 Większa połowa, http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/285853,1,raport-internet-w-polsce-ad-2009.read (dostęp: 27.12.2012).
 2. Budna M.: Dziura po emigrantach, http://www.polityka.pl/kraj/185475,1,dziura-po-emigrantach.read (dostęp: 27.12.2012).
 3. Castells M.: Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Przeł. T. Hornowski. Poznań 2003.
 4. Eade J., Drinkwater S., Garapich M.P.: Polscy migranci w Londynie-klasa społeczna i etniczność. Raport z badań. CRONEM Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism University of Surrey, 2006.
 5. Fomina J. (Instytut Spraw Publicznych): Światy równoległe-wizerunek własny Polaków w Wielkiej Brytanii. Warszawa 2009.
 6. Grossman L.K.: Republika elektroniczna. W: Władza i społeczeństwo 2. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. Red. J. Szczupaczyński. Warszawa 1998.
 7. http://www.posk.org/index.php/pl/organizacje/zjednoczenie-polskie-w-wielkiej-brytanii (dostęp: 25.06.2013).
 8. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/450-tys-polskich-internautow-wiecej-niz-przed-rokiem-58-proc-z-5-letnim-stazem# (dostęp: 13.06.2013).
 9. Juszczyk S.: Internet-współczesne medium komunikacji społecznej, http://www.up.krakow.pl/ktime/symp2011/referaty2011/juszczyk.pdf (dostęp: 13.06.2013).
 10. Korzystanie z Internetu. CBOS Komunikat z badań. Warszawa 2012, BS/81/2012.
 11. Krawczyk-Wasilewska V.: Internet jako narzędzie komunikacji globalnej. W: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Red. N. Majchrzak, A. Zduniak. Poznań 2011.
 12. Lewicka-Wojnarowicz D.: Zubożenie i wzmacnianie ludzkiej przestrzeni komunikacyjnej przez przestrzeń cyfrową. W: Komputer-przyjaciel czy wróg? Red. A. Szewczyk. Szczecin 2005.
 13. Ministerstwo Administracji Cyfryzacji. Departament Społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo Informacyjne w Liczbach. Red. V. Szymanek. Warszawa 2012.
 14. Mitchell M.: Polscy emigranci-zadowoleni choć zdegradowani, http://www.poloniainfo.dk/aktualnosci/170-polscy-emigranci-zadowoleni-chodegradowani (dostęp: 13.06. 2013).
 15. Nowe media, nowe kontakty. Ciągle w zasięgu, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/266765,1,nowe-media-nowe-kontakty.read (dostęp: 27.12.2012).
 16. Piątkowska M.: Emigracja nam spowszedniała, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,67527,10600924,Emigracja_nam_spowszedniala.html (dostęp: 13.06.2013).
 17. Polacy pracujący za granicą. CBOS Komunikat z badań. Warszawa listopad 2009, BS/155/2009
 18. Społeczności wirtualne. CBOS Komunikat z badań. Warszawa 2010 BS/58/2010.
 19. Stasiak P.: Fanatycy internetu to świetni klienci. Zaplątani w sieci, http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/283360,1,fanatycy-internetu-to-swietni-klienci.read (dostęp: 27.12. 2012).
 20. Stasiak P.: Jak się zarabia na emigrantach. Londynek dla Londynu, http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/1515434,1,jak-sie-zarabia-na-emigrantach.read (dostęp: 27.12.2012).
 21. Szpunar M.: Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa, http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2010/uczestnictwo.pdf (dostęp: 13.06.2013).
 22. Szpunar M.: Otwartość, partnerstwo i wspólnota zasobów jako determinanty świata wikinomii, http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2010/wikinomia.pdf (dostęp: 13.06.2013).
 23. Szpunar M.: Przestrzeń Internetu-nowy wymiar przestrzeni społecznej, http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2008/przestrzen_internetu.pdf (dostęp: 13.06.2013).
 24. Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski; Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz luty 2007, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/C14A5DE8-7236-4770-A72D-44D7A0454F93/31186/migracja070301.pdf (dostęp: 27.12.2012).
 25. Wrabec P.: Emigracja nie chce wracać, http://www.polityka.pl/kraj/266774,1,emigracja-nie-chce-wracac.read (dostęp: 27.12.2012).
 26. ZK: Polskie media i instytucje kulturalne w Londynie, http://londyn.gazeta.pl/londyn/1,86654,4961905.html (dostęp: 25.06.2013).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu