BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtasik Waldemar (University of Silesia in Katowice, Poland)
Title
Parliamentary Elections in Poland 1989-2011
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2014, T. 13, s. 68-82
Keyword
Wybory parlamentarne, System parlamentarny, Demokracja parlamentarna, Partie polityczne, Przemiany polityczne, Ustrój polityczny
Parliamentary election, Parliamentary system, Parliamentary democracy, Political parties, Political changes, Political organization
Note
summ.
Abstract
Parliamentary elections, which are shaping the sphere of political competition and the structure of the party system, have been held in Poland since 1989. The article shows the evolution of the system of elections to the parliament and its impact on the institutionalization of the party system. The current shape of the election system proves that the party system is stable both in terms of the sustainability of party entities and the standards of political competition in the election arena. Elections are also a factor which consolidates party leadership in the case of the major political groups. This is particularly visible after Poland's accession to the European Union. The evolution of the process of gaining political relevance by new political parties is also observed. Following 2001, only one new political party was able to win parliamentary representation. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alberski R., Jednaka W.: Wybory prezydenckie i parlamentarne - jedność czy różnorodność funkcji politycznych? In: Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w świetle komparatystycznej teorii polityki. Ed. A. Antoszewski. Wrocław 1998.
 2. Antoszewski A.: Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu. In: Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej. Ed. A. Antoszewski. Wrocław 2002.
 3. Antoszewski A.: System wyborczy i wybory parlamentarne po 1989 roku. In: Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy. Eds. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1999.
 4. Antoszewski A.: Wzorce rywalizacji na arenie wyborczej. In: Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza. Ed. A. Antoszewski. Wrocław 2006.
 5. Chruściak R.: Prace nad ordynacją wyborczą do Sejmu i wybory parlamentarne w 1993 r. In: Polski system polityczny w okresie transformacji. Eds. R. Chruściak, T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk, E. Zieliński. Warszawa 1995.
 6. Dudek A.: Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995. Kraków 1997.
 7. Gebethner S.: Sejm rozczłonkowany: wytwór ordynacji wyborczej czy polaryzacji na polskiej scenie politycznej? In: Wybory '91 a polska scena polityczna. Eds. S. Gebethner, J. Raciborski. Warszawa 1992.
 8. Gebethner S.: System wyborczy: deformacja czy reprezentacja? In: Wybory parlamentarne 1991 i 1993. Ed. S. Gebethner. Warszawa 1995.
 9. Gebethner S.: Wybory do Senatu. In: Polska scena polityczna a wybory. Ed. S. Gebethner. Warszawa 1993.
 10. Glajcar R., Okrzesik J., Wojtasik W.: Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie. Bielsko-Biała 2005.
 11. Glajcar R.: Polityczne konsekwencje zmiany systemu wyborczego do Senatu RP w 2011 roku. In: Wybory parlamentarne 2011. Eds. A. Turska, W. Wojtasik. Katowice 2012.
 12. Godlewski T.: Polski system polityczny. Instytucje-procedury-obywatele. Toruń 2005.
 13. Jeziński M.: Wybory parlamentarne: pomiędzy uniwersalizmem a partykularyzmem. In: Wybory parlamentarne 2005. Analiza marketingowa. Eds. R. Chruściak, T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk, E. Zieliński. Toruń 2006.
 14. Piasecki A.: Wybory 1989-2002. Parlamentarne, samorządowe, prezydenckie. Zielona Góra 2003.
 15. Skotnicki K.: Ogólna charakterystyka trybu uchwalenia i postanowień ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP z 12 kwietnia 2001 r. "Przegląd Sejmowy" 2001, No. 4.
 16. Sokół W.: Ewolucja systemów wyborczych do Sejmu po 1989 r. In: Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP. Eds. A. Antoszewski, R. Herbut. Lublin 2011.
 17. Sokół W.: Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Lublin 2007.
 18. Turska-Kawa A.: Emocjonalny odbiór w poszczególnych elektoratach w wyborach parlamentarnych 2011. In: Wybory parlamentarne 2011. Eds. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik. Katowice 2012.
 19. Wiszniowski R.: Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Polityczne konsekwencje systemów wyborczych. In: Demokracje Europy Środkowo Wschodniej w perspektywie porównawczej. Eds. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1998.
 20. Wojtasik W.: Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka. Katowice 2012.
 21. Zieliński E.: Przekształcenia polityczno-ustrojowe w Polsce. In: Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ed. E. Zieliński. Warszawa 1996.
 22. Żukowski A.: Ewolucja ordynacji wyborczych do parlamentu RP. In: Partie i system partyjny III RP. Eds. K. Kowalczyk. Toruń 2011.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu