BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeżewski Robert (Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyślu)
Title
Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 (jako wystąpienie siły wyższej) na zadłużenie Polaków
The Impact of the SARS-Cov-2 Coronavirus (as an Occurrence of Force Majeure) on the Debt of Poles
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2021, nr 14, s. 50-64, wkyr., tab., bibliogr. 28 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
COVID-19, Zadłużenie, Pandemia
COVID-19, Indebtedness, Pandemic
Note
JEL Classification: A14, D14
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że wybuch pandemii spowodował wyrobienie nawyku oszczędzania u zadłużonych. Nie jest to oczywiście nawyk oszczędzania rozumiany jako wyuczony w aspekcie ekonomicznym, ale nawyk "oszczędzania wymuszonego", który jest następstwem działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (siły wyższej). Dzięki sile wyższej powstaje nawyk gromadzenia oszczędności tzw. oszczędzanie wymuszone i jest ono spowodowane brakiem możliwości wydania środków zgromadzonych na inny cel z powodu wystąpienia siły wyższej. Są to środki pieniężne, które byłyby wydane na potrzeby nie związane z oszczędzaniem, ale na przyjemności (wyjście do kina, restauracji, zamówienie jedzenia, itp.), lub inne potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem (zamówienie taksówki, zakup paliw lub biletu parkingowego).(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to show that the outbreak of the pandemic led to the habit of saving in those in debt. Of course, this is not a habit of saving understood as learned in economic terms, but a habit of "forced saving", which is a consequence of actions related to limiting the spread of coronavirus (force majeure). Thanks to force majeure, the habit of accumulating savings, the called forced saving and it is caused by the inability to spend the funds collected for another purpose due to force majeure. This is money that would be spent on purposes not related to saving, but for pleasures (going to the cinema, restaurant, ordering food, etc.), or other needs related to everyday functioning (ordering a taxi, buying fuel or buying parking ticket).(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramczuk E. (2020), Niepandemiczne koronawirusy człowieka - charakterystyka i diagnostyka, "Postępy Mikrobiologii", nr 2.
 2. BIG (2018), Raport BIG InfoMonitor maj 2018, Warszawa.
 3. BIG (2018), Raport BIG InfoMonitor listopad 2018, Warszawa.
 4. BIG (2019), Raport BIG InfoMonitor maj 2019, Warszawa.
 5. BIG (2019), Raport BIG InfoMonitor listopad 2019, Warszawa.
 6. BIG (2020), Raport BIG InfoMonitor marzec 2020, Warszawa.
 7. BIG (2020), Raport BIG InfoMonitor czerwiec 2020, Warszawa.
 8. BIG (2020), Raport BIG InfoMonitor listopad 2020, Warszawa.
 9. BIK (2018), Newsletter BIK o rynku pożyczkowym listopad 2018, Warszawa.
 10. BIK (2018), Newsletter BIK o rynku pożyczkowym maj 2018, Warszawa.
 11. BIK (2019), Newsletter BIK o rynku pożyczkowym listopad 2019, Warszawa.
 12. BIK (2019), Newsletter BIK o rynku pożyczkowym maj 2019, Warszawa.
 13. BIK (2020), Newsletter BIK o rynku pożyczkowym listopad 2020, Warszawa.
 14. BIK (2020), Newsletter BIK o rynku pożyczkowym maj 2020, Warszawa.
 15. Dąsal M. (red.) (2018), Acta Uroboroi. W kręgu epidemii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław.
 16. KRD (2018), Portfel statystycznego Polaka - kondycja finansowa Polaków 2018, Wrocław.
 17. KRD (2019), Dlaczego Polacy się zadłużają? 2019, Wrocław.
 18. KRD (2020), Raport zadłużenia Polaków 2020, Wrocław.
 19. Sun P., Lu X., Xu C., Sun W., Pan B. (2020), Understanding of COVID-19 based on current evidence, " J Med Virol", no. 7.
 20. http://big.pl (data dostępu 12.12.2020)
 21. http://bik.pl (data dostępu 11.12.2020)
 22. https://ecdc.europa.eu (data dostępu 15.11.2020)
 23. https://erif.pl (data dostępu 17.11.2020)
 24. http://ft.com (data dostępu 15.12.2020)
 25. http://krd.pl (data dostępu 17.11.2020)
 26. http://medgen.pl (data dostępu 15.12.2020)
 27. http://unesco.org (data dostępu 27.11.2020)
 28. http://who.int (data dostępu 10.12.2020)
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.191
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu