BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuflewska Wioletta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Lichaczewska-Ziemba Martyna (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Program "Rodzina 500+" w opinii mieszkańców województwa lubelskiego
The "Family 500+" Program in the Opinion of the Inhabitants of the Lubelskie Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2021, nr 14, s. 65-75, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Polityka socjalna, Świadczenia socjalne
Social policy, Social benefits
Note
JEL Classification: B55
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstract
This article refers to the issue of social policy conducted by the Polish government, namely the "Family 500+" program, which was established to financially support Polish families. The concept of the program is constantly changing due to the growing needs of the society. The main purpose of the article is to obtain feedback on how the inhabitants of the Lubelskie Voivodeship receiving the "Family 500+" benefit perceive this program. The publication presents theoretical considerations as well as empirical research on the "Family 500+" program in the opinion of households that receive the benefit and live in the Lubelskie voivodeship.(abstrakt oryginalny)

This article refers to the issue of social policy conducted by the Polish government, namely the "Family 500+" program, which was established to financially support Polish families. The concept of the program is constantly changing due to the growing needs of the society. The main purpose of the article is to obtain feedback on how the inhabitants of the Lubelskie Voivodeship receiving the "Family 500+" benefit perceive this program. The publication presents theoretical considerations as well as empirical research on the "Family 500+" program in the opinion of households that receive the benefit and live in the Lubelskie voivodeship.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CBOS (2019), Program Rodzina 500 plus po trzech latach funkcjonowania, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, 52, Warszawa.
 2. Franielczyk A. (2018), Program rodzina 500+ w aspekcie wydatków publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 528, 68-75.
 3. Gromada A. (2017), Rodzina 500+ jako polityka publiczna, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa.
 4. Kłopocka A.M. (2019), The family 500+ programme and functioning of polish households, w: Kowalska, I., Wasilewska, A. (red.), Stan i perspektywy rozwoju sektora finansów publicznych, Wydawnictwo SGGW Warszawa, 73-83.
 5. Krawczyk M. (2019), Świadczenie 500+ jako element polityki prorodzinnej i demograficznej państwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 120, 57-62.
 6. Liszatyński D. (2017), Analiza skutków społeczno-ekonomicznych wprowadzenia programu "Rodzina 500+", Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 27 (4), 209-219.
 7. Michorowski M., Sieradzki R., Szopa B. (2020), Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2020), dostępny na: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego (data dostępu: 15.11.2020).
 9. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2020), dostępny na: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus (data dostępu: 20.11.2020).
 10. Program Zdrowie Rodzina Praca Prawa i Sprawiedliwości (2014), dostępny na: http://pis.org.pl/dokumenty?page=2 (data dostępu: 29.11.2020).
 11. Puślecki D. (2016), Polityka wsparcia rodziny czy stymulowanie wzrostu demograficznego w Programie Rodzina 500 plus, Przegląd Politologiczny, 3, 79-92.
 12. Radzik P. (2018), Wpływ rządowego programu "Rodzina 500+" na współczynnik aktywności zawodowej kobiet, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 353, 59-72.
 13. Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2407.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.192
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu