BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hola Patrycjusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Chantal Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2011, ss. 286
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2014, T. 12, s. 225-230
Keyword
Recenzja
Review
Note
summ.
Abstract
Carl Schmitt i jego myśl polityczna to bez wątpienia istotny rozdział światowej politologii. Choć splamiony współpracą z nazizmem, oczarowany państwem Hitlera i pragnący wcielać swe jurystyczne konstrukcje w praktyczne tryby machiny państwowej, Schmitt zaprezentował spójną wizję polityczności, która przez swój naukowy charakter zdecydowanie zasługuje na uwagę i rzeczowe omówienie. Carl Schmitt kojarzony jest nieodłącznie z prawicową wizją polityki, co powoduje, że wiele tez, które rozpowszechniał w swych pracach, jest ciągle aktualnych wśród licznych praktyków i teoretyków polityki. Odwołanie się do myśli Schmitta jest więc czymś zupełnie nowoczesnym iw pływowym, a przez swój wymiar praktyczny nie nosi znamion dawno przebrzmiałej melodii odgrywanej przez państwa totalitarne początków XX wieku. Wobec faktu, iż filozofia polityczna Schmitta "powraca na salony", należy ze szczególną uwagą pochylić się nad zbiorem esejów opracowanym przez znaną belgijską filozof polityki Chantal Mouffe. Ma to również dużą wartość poznawczą w kontekście polskiej debaty publicznej, gdyż zwykło się powtarzać, iż wielu czołowych polskich polityków pozostaje pod prze-możnym wpływem schmittańskiej myśli politycznej. Wydawnictwo Krytyki Politycznej oddało w ręce Czytelników pozycję, która stanowi polemiczną odpowiedź czołowych lewicowych myślicieli i teoretyków polityki na główne tezy zawarte w myśli politycznej Schmitta. Nie jest to jednak polityczne przeciąganie liny czy też próba zdyskredytowania myśliciela o odmiennych poglądach. Teoria polityczna Schmitta traktowana jest z należytą powagą i akademickim namysłem(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hirst P.: Decyzjonizm Carla Schmitta. W: P. Hirst: Wyzwanie polityczności. Red. Ch. Mouffe. Warszawa 2012.
  2. Schmitt C.: Teologia polityczna. Cztery rozdziały poświęcone nauce o suwerenności. W: C. Schmitt: Teologia polityczna i inne pisma. Przekł. i wstęp. M. A. Cichocki. Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu