BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glajcar Rafał (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Krystyna Leszczyńska (red.), Rzeczpospolita Polska 1989-2009. Problemy wybrane. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, ss. 210
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2013, T. 10, s. 207-214
Keyword
Ustrój polityczny, Recenzja, Historia polityczna
Political organization, Review, Political history
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Na rynku wydawniczym pojawiło się sporo publikacji poświęconych podsumowaniu pierwszych dwudziestu lat przemian systemowych w Polsce. Stanowią one mniej bądź bardziej udane próby bilansu tego okresu. Rozległość procesów transformacyjnych zmusza autorów do wyboru zagadnień, które wydają się szczególnie istotne. Dlatego też dobór tych zagadnień, mimo że ma charakter arbitralny, musi być uzasadniony i mieć odzwierciedlenie w jasnej konstrukcji pracy. Właśnie ten wymóg spełnia publikacja Rzeczpospolita Polska 1989-2009. Problemy wybrane, pod redakcją Krystyny Leszczyńskiej. Rzadko się zdarza, aby praca zbiorowa miała tak spójny charakter. Dobór dziesięciu kwestii, które zostały poddane analizie przez grono najwybitniejszych polskich politologów i historyków, uznaję za przemyślany i w pełni uzasadniony. To ogromny walor tej publikacji.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu