BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głogowski Tomasz
Title
Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Szanse i zagrożenia
Journalism in Comparison with New Media. Opportunities and Threats
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2015, T. 14, s. 165-180
Keyword
Dziennikarstwo, Media, Media społecznościowe, Etos pracy
Journalism, Media, Social media, Work ethos
Note
summ.
Abstract
Journalism has entered a critical period. Print media are losing readers and reducing their circulations at an alarming pace, whereas newspapers are moving to the network, where they face competition with social media. As noted by Paul Levinson, media newer than 'new media' have been invented. YouTube, Facebook, Twitter and Wikipedia not only have exerted a huge impact on the surrounding reality, but all it happened in a rapid, difficult to predict manner. A few years ago, some of these services not only did not have a mass audience, but they even did not exist. In this situation the question returned about skills, professional ethos and the way the journalist work in contemporary media. Whether he/she should be merely one of many other providers of information, in the same way as bloggers or people utilising the popular Twitter, or be an insightful analyst of reality, capable of digging up and providing important information.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. "FrankfurterAllgemeine Zeitung" zwolni 200 pracowników, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/frankfurterallgemeine-zeitung-zwolni200pracownikow (dostęp: 19.10.2014).
 2. Bajka Z.: Dziennikarze w Polsce na przełomie wieków. W: Polski system medialny 1989-2011. Red. K. Pokorna-Ignatowicz. Kraków 2013.
 3. Bauer Z.: Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Kraków 2009.
 4. Bereś W.: Najważniejsze wydarzenia medialne III RP. Warszawa 2000.
 5. Braun J.: Potęga czwartej władzy. Warszawa 2005.
 6. Chyliński M., Russ-Moh S.: Dziennikarstwo. Warszawa 2007.
 7. Czuchnowski W.: Jest projekt nowego prawa prasowego: większa ochrona dla dziennikarzy, bloger dziennikarzem, zniesiony obowiązek autoryzacji, http://wyborcza.pl/1,75478,16737841,Jest_projekt_nowego_prawa_prasowego__wieksza_ochrona.html#ixzz3GPrN4OuY (dostęp: 02.10.2014).
 8. DobekOstrowska B.: Polski system medialny na rozdrożu: media w polityce, polityka w mediach. Wrocław 2011.
 9. Dobek-Ostrowska B., Barczyszyn P., Michel A.: Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe). "Studia Medioznawcze" 2013, nr 1 (52).
 10. Doliwa U.: Dziennikarstwo obywatelskie, czyli jakie? "Nowe Media" 2012, nr 3.
 11. Druś M.: Liberation zwalnia jedną trzecią pracowników, http://www.pb.pl/3855169,30608,liberationzwalniajednatrzeciapracownikow (dostęp: 19.10.2014).
 12. Dziennikarze i Social Media 2014, http://www.press.pl/attachments/wwwdata/Dziennikarzeisocialmedia2014_316.pdf (dostęp: 21.10.2014).
 13. http://sdp.pl/praca/9892,agora-sa-dziennikarz,1402562390 (dostęp: 18.10.2014).
 14. Jachimowski M.: Dziennikarstwo w społeczeństwie informacyjnym (krótkie wprowadzenie do problemu). W: Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze. Red. S. Michalczyk. Sosnowiec 2006.
 15. Janke I.: Odchodzę z dziennikarstwa, http://jankepost.salon24.pl/501402,odchodze-z-dziennikarstwa (dostęp: 05.10.2014).
 16. Jeleśniański M.: Obraz dziennikarstwa internetowego w Polsce. Raport z badań z roku 2008, http://eredaktor.pl/pdf/obraz_dziennikarstwa_internetowego_w_polsce.pdf (dostęp: 20.10.2014).
 17. KolińskaDąbrowska M.: TVP oszczędza na pracownikach. Wyda na to 167 mln zł, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16534381,TVP_oszczedza_na_pracownikach__Wyda_na_to_167_mln.html#ixzz3GVTW4PdG (dostęp: 19.10.2014).
 18. Kozielski M.: Witryny dzienników ogólnopolskich mają ponad 9 mln użytkowników, http://www.press.pl/newsy/internet/pokaz/46579,Witryny-dziennikowogolnopolskichmaja-ponad9mlnuzytkownikow (dostęp: 20.10.20140).
 19. Kucharczyk J.: Kto pilnuje strażników? Odpowiedzialne dziennikarstwo w demokratycznej Polsce. Warszawa 2011.
 20. Levinson P.: Nowe nowe media. Przeł. M. Zawadzka. Kraków 2010.
 21. Lewandowski L.: Naczelny tygodnika. "Der Spiegel" na wylocie, http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/46599,NaczelnytygodnikaDerSpiegelnawylocie (dostęp: 20.10.2014).
 22. Małuch A.: Internautów zirytowała propozycja bezpłatnego stażu w Gazeta.pl[ http://www.press.pl/newsy/internet/pokaz/45953,Internautowzirytowalapropozycja-bezplatnego-stazuwGazeta_pl (dostęp: 18.10.2014).
 23. Małuch A.: Jeśli ktoś mówi o etyce, niech przyjrzy się najpierw mediom, w których pracuje, http://www.press.pl/wywiady/pokaz/687,"Jesli-ktosmowioetyce_niechprzyjrzy-sie-najpierwmediom_w-ktorychpracuje" (dostęp: 17.10.2014).
 24. Mikosz J.: Kształtowanie się dziennikarstwa internetowego w Polsce. W: Nowe media. Między dziennikarstwem obywatelskim, a polityką. Red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski. Toruń 2014.
 25. Mocek S.: Współczesna rola odpowiedzialnego dziennikarstwa. W: Kto pilnuje strażników? Odpowiedzialne dziennikarstwo w demokratycznej Polsce. Red. J. Kucharczyk. Warszawa 2011.
 26. Niżyńska A., Osiecki J.: Sami o sobie. Kondycja i zagrożenia odpowiedzialnego dziennikarstwa. W: Odpowiedzialne dziennikarstwo w demokratycznej Polsce. Red. J. Kucharczyk. Warszawa 2011.
 27. Olszański L.: Media i dziennikarstwo internetowe. Warszawa 2012.
 28. Oremus W.: The First News Report on the L.A. Earthquake Was Written by a Robot, http://www.slate.com/blogs/future_tense/2014/03/17/quakebot_los_angeles_times_robot_journalist_writes_article_on_la_earthquake.html (dostęp: 13.06.2014).
 29. Pallus P.: Duże spadki sprzedaży dzienników w 2013. Papier nadal jest najbardziej dochodowy, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/duzespadki-sprzedazydziennikoww2013-papier-nadaljestnajbardziejdochodowy (dostęp: 17.10.2014).
 30. Pliszka S.: Dostęp do Internetu na świecie i w Polsce. "Internet 2013 Raport Strategiczny Polska Europa Świat" dodatek do "Media&Marketing Polska" 2014, nr 11.
 31. Polska reklama w 2013 r. o 4,5 proc. w dół. Telewizja wychodzi na plus, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polska-reklama-w2013ro-45procwdoltelewizja-wychodzi-na-plus (dostęp: 17.10.2014).
 32. Poulet B.: Śmierć gazet i przyszłość informacji. Przeł. O. Hedemann. Wołowiec 2011.
 33. Sobczak J.: Dziennikarstwo - zawód, misja, czy powołanie? W: Media i dziennikarstwo na przełomie stulecia. Wybrane zagadnienia. Red. W. Cisak. Poznań 2004.
 34. Taczkowska J.: Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją, a posłannictwem. Bydgoszcz 2012.
 35. Wróblewski T.: Koniec dziennikarstwa. Chińskie mury runęły. W: Nowe Media. Red. E. Mistewicz. Gdynia 2012.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu