BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubin Tomasz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
W poszukiwaniu rezultatów... Polityka Unii Europejskiej wobec Białorusi
In The Search of Results... European Union Politics to Belarus
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2013, T. 10, s. 173-199
Keyword
Państwo, Polityka państwowa, Polityka międzynarodowa
State, State policy, International politics
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Białoruś
Belarus
Abstract
Jednym ze wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej (UE), od rozszerzenia w 2004 roku graniczącym z trzema jej państwami członkowskimi, jest Republika Białoruś. Sytuacja wewnętrzna tego państwa, jego system polityczny od objęcia w 1994 roku urzędu prezydenta państwa przez Aleksandra Łukaszenkę oraz sposób sprawowania władzy przez tego polityka są bardzo różne od modelu, z jakim mamy do czynienia we współczesnej Europie. Dlatego także relacje Białorusi z innymi państwami europejskimi kształtują się dosyć szczególnie. Bardzo specyficznie wyglądają również stosunki Białorusi z Unią Europejską, a polityka UE wobec Białorusi i jej rezultaty są bardzo wyraźnie odmienne od polityk UE i ich skuteczności wobec innych państw sąsiedzkich.(fragment tekstu)

The way A. Łukaszenka, a Belarusian president has a power, a political situation in this country and its foreign policy have shaped the relationship between Belarus and European Union as well as its members differently than the EU relationships with other European countries for more or less the 1950's. As a result, the EU policy towards Belarus differs a lot from other East-European countries. The aim of the article is to present an outline of the EU Policy towards Belarus within the scope of two decades (from getting independence by Belarus in 1991 to the beginning of 2011), and the most important factors that influence the EU-Belarusian relationship. The first part of the article also shows the factors that make Belarus an important country for the EU, while in conclusion there is an attempt to analyse and evaluate the effects of the EU policy towards Belarus. Key words: EU - Belarusian relationships, Belarus in politics, Common Foreign and EU Safety Policy, EU neighbourhood policy.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Milczarek D.: Eastern Dimension of the European Union's Foreign Policy. In: Eastern Policy of the European Union: Role of Poland, Case of Ukraine. Ed. A. Z. Nowak, D. Milczarek, B. Hud', J. Borkowski. Warsaw 2008.
 2. Lebedko A., Mildner K.: Belarus and the Process of European Integration. In: Beyond EU Enlargement. Volume 1. The Agenda of Direct Neighbourhood for Eastern Europe. Ed. I. Kempe. Gütersloh 2001.
 3. Gromadzki G., L. Veselý: Active and Cohesive. Tomorrow's EU Policy towards Belarus. Warsaw 2006.
 4. Bondarenko V. S.: New Neighbours of the European Union: Geopolitical Prospects for Belarus. In: A Wider Europe and the New Neighbourhood Policy of the European Union. Selected aspects of Poland's and the Baltic States' relations with Russia and Belarus. Ed. E. Teichmann. Warsaw 2004.
 5. Astapenka V.: Belarus in the EU External Relations. In: 50 Years of EU in the World. The European Union as a Global Actor. Ed. T. Kołodziej. Warsaw 2008.
 6. Haukkala H.: The Northern Dimension of EU Foreign Policy. In: Russia and the European Union. Prospects for a New Relationship. Eds. O. Antonenko, K. Pinnick. London-New York 2005.
 7. Kalendarium 1989-2007. W: Okręt Koszykowa. Red. J. Borkowicz, J. Cichocki, K. Pełczyńska-Nałęcz. Warszawa 2007.
 8. Gromadzki G., Konończuk W., Vesely L.: Białoruś po wyborach. Jaka będzie przyszłość reżimu Łukaszenki. Warszawa-Praga 2006.
 9. Bildt C., Schwarzenberg K., Sikorski R., G. Westerwelle: Lukashenko the Loser [http://www.nytimes.com/2010/12/24/opinion/24iht-edbildt24.html?_r=3&ref=global (25.12.2010)] .
 10. Guicherd C.: The UE and Belarus: From a Zero to a Positive Sum Game. In: The EU & Belarus. Between Moscow and Brussels. Ed. A. Lewis. London 2002.
 11. Mayhew A.: Ukraine and the European Union: Financing Accelerating Integration. Warsaw 2008.
 12. Titarenko L.: The Belarusian Borderland Identity In: The New Europe. Uncertain Identity and Borders. Ed. M. Kowalska. Białystok 2007.
 13. Klich B.: Białoruś między Wschodem a Zachodem. W: Wymiar Wschodni Unii Europejskiej. Red. M. Zamarlik. Kraków 2004
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu