BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kantyka Zbigniew (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Charles King: Extreme Politics: Nationalism, Violence, and the End of Eastern Europe. New York: Oxford University Press, 2010, ss. 256
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2013, T. 10, s. 203-206
Keyword
Recenzja, Polityka, Nacjonalizm
Review, Politics, Nationalism
Note
summ.
Abstract
Na pierwszy rzut oka, a także w świetle rekomendacji wydawcy, książka Charlesa Kinga, politologa z Uniwersytetu Georgetown, jawi się jako zwarte opracowanie na temat roli ideologii narodowych i przemocy społecznej w procesie transformacji państw Europy Wschodniej w okresie ostatnie-go dwudziestolecia. W rzeczywistości jest to zbiór oparty w dużej mierze na fragmentach esejów publikowanych przez Autora w latach 1999-2008 i zebranych po raz pierwszy pod wspólnym tytułem. Taki charakter publikacji nie jest jednak jej wadą, wręcz przeciwnie, pozwolił zmieścić w jednym miejscu wiele ciekawych i bardzo różnorodnych refleksji, które nie znalazłyby się zapewne w pracy konsekwentnie podporządkowanej sztywnej, logicznej strukturze, typowej dla prac monograficznych.Ujawniając cele swej pracy, Autor deklaruje, że ma ona być analizą tego, co można określić mianem polityki ekstremalnej - nacjonalizmu, przemocy w skali masowej i przemian społecznych w dużej skali, stanowiąc przyczynek do akademickich rozważań na ten temat.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu