BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hurska-Kowalczyk Liana (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Proces oligarchizacji systemu partyjnego Ukrainy
The process of "Oligarchization" of the Party system of Ukraine
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2015, T. 15, s. 53-67
Keyword
Ustrój polityczny, Partie polityczne, Przemiany polityczne
Political organization, Political parties, Political changes
Note
summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
In this article the author try to analyze the process of growing into financial-industrial groups in Ukraine's political parties. She seeks to ascertain its causes and consequences. Analyzes the initial time of systemic transformations in Ukraine. Special attention is given to the time presidency of Leonid Kuchma (1994-2005), because he was the chief architect of the oligarchy of the economy and the political system of Ukraine.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. "На найвищих посадах в Україні, цілком ймовірно, перебувають кримінальні злочинці". Виступ Олександра Мороза з трибуни Верховної Ради 28 листопада 2000 року, http://tovarish.com.ua/archive/1175/Na_naivysc.html (dostęp: 7.07.2015).
 2. Antoszewski A.: Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Poznań-Wrocław 2005.
 3. Aslund A.: Comparative oligarchy: Russia, Ukraine and the United States, http://www.ranepa.ru/files/images/news/conference/20-21-mar2006/aslund.pdf (dostęp: 13.07.2015).
 4. Herbut R.: Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych. Wrocław 2002.
 5. Huntington S.P.: Trzecia fala demokratyzacji. Warszawa 1995.
 6. Kuzio T., Wilson A.: Ukraine: perestroika to independence. London 1994.
 7. Kuzio T.: Regime type and politics in Ukraine under Kuchma. "Communist and Post-Communist Studies" 2005, No 38.
 8. Levitsky S., Way L.A.: Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. Cambridge 2010.
 9. Levitsky S., Way L.A.: Competitive Authoritarianism: The Emergence and Dynamics of Hybrid Regimes in the Post-cold War Era, http://sitemaker.umich.edu/comparative.speaker.series/files/levitsky_with_bib.pdf (dostęp: 12.06.2015).
 10. Macijewśkyj J.: Pokusy autorytaryzmu. "Nowa Ukraina" 2010, nr 9-10.
 11. Matuszak S.: Demokracja oligarchiczna: Wpływ grup biznesowych na ukraińską politykę. "Prace OSW" nr 42, Warszawa 2012.
 12. Pflimlin E.: Ukraine: une société bloquée. "Le Monde Diplomatique" 1998, No 5.
 13. Аслунд А.: Розбудова капіталізму. Економічні перетворення у країнах колиш-нього радянського блоку. Київ 2003.
 14. Бойко О.: Україна у 1985-1991 рр. Основні тенденції суспільно-політичного розвитку. Київ 2002.
 15. Валевський O.: Державна політика в Україні. Київ 2001.
 16. Гарань О., Майборода О.: Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демок-ратією. Київ 2000.
 17. Гарань О.: Від створення Руху до багатопартійності. Київ 1992.
 18. Дорошенко А.: Організована злочинність як фактор політичного процесу. "Віче" 2000, nr 10.
 19. Жданов I., Якименко Ю.: Україна у XXI столітті:виклики для політичної еліти. "Національна безпека і оборона" 2003, nr 9.
 20. Касьянов Г.: Система владних відносин в сучасній Україні: групи інтересу, клани та олігархія. "Український історичний журнал" 2009, nr 1.
 21. Касьянов Г.: Україна: 1991-2007. Нариси новітньої історії. Київ 2008.
 22. Кульчицький С.: Помаранчева революція. Київ 2005.
 23. Кучма Л.: Шляхом радикальних економічних реформ. 1994.
 24. Лісничук O., Сушко O.: Чи є політико-економічні групи перешкодою для політичного розвитку України? Київ 2005.
 25. Офіцинський Р.: Політичний розвиток незалежної України (1991-2004). Ужгород 2005.
 26. Павленко Р.: Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід. Київ 2001.
 27. Партійна система України: Особливості становлення, проблеми функціонування, тенденції еволюції. "Національна безпека і оборона" 2010, nr 5.
 28. Піховшек В., Конончук С.: Розвиток демократії в Україні: 1997 рік. Київ 1998.
 29. Полохало В., Слюсаренко А.: Політичний просес і політична еліта. "Політична думка" 1993, nr 1.
 30. Романенко Ю.: Вторая украинская республика: от рассвета до заката, http://hvylya.net/interview/politics2/vtoraya-ukrainskaya-respublika-ot-rassveta-do-zakata.html (dostęp: 7.07.2015).
 31. Романюк А., Шведа Ю.: Партії та електоральна політика. Львів 2005.
 32. Супрун Т.: Олігархізм як політичне явище та його вплив на розвиток демократичного суспільства в Україні. "Порівняльно-аналітичне право" 2015, nr 1.
 33. Указ Президента України По фінансово-промислові групи nr 85/95 від 27 I 1995, http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/getcnt.php?uid=1082.6472.0&nobreak (dostęp: 12.06.2015).
 34. Фесенко В.: Вітчизняна політична еліта у контексті "проекту Україна". "Ї" 2006, nr 45.
 35. Холіяд I.: Трансформація еліт в політичних України та Естонії, http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=392 (dostęp: 13.07.2015).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu