BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łapaj Justyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Sytuacja Polaków osadzonych w ekwadorskich więzieniach za przemyt narkotyków w kontekście kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Ekwadorze
The Situation of Poles Inmates in the Ecuadorian prisons, in the Context of the Crisis of Justice in Ecuador
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 16, s. 118-144
Keyword
Więziennictwo, Prawa człowieka, Narkotyki, Przemyt
Prison system, Human rights, Drugs, Smuggling
Note
summ.
Country
Ekwador
Ecuador
Abstract
Celem postawionym w artykule jest omówienie niezwykle trudnej sytuacji Polaków przebywających w ekwadorskich więzieniach, ze wskazaniem na specyfikę latynoamerykańskich systemów penitencjarnych, przez pryzmat kryzysu wymiaru sprawiedliwości w tym państwie. Zamierzeniem autorki jest także przyjrzenie się profilom przemytników oraz okolicznościom, w jakich najczęściej dochodzi do prób nielegalnego transportu kokainy przez granicę. W ramach artykułu podjęto próbę analizy tego, co już udało się osiągnąć w walce z przemytem narkotyków i na rzecz poprawy sytuacji polskich więźniów. Autorka poddaje także refleksji działania, jakie obecnie należałoby podjąć, by zmniejszyć liczbę przestępstw z udziałem obywateli RP. Zagadnienie podejmowane w ramach artykułu jest na tyle szerokie, że zasygnalizowano jedynie najbardziej newralgiczne kwestie związane z tym tematem. Ze względu na niewielką liczbę opracowań odnoszących się wprost do tytułowej kwestii, artykuł w dużej mierze oparto na informacjach pozyskanych dzięki uprzejmości Konsulatu Honorowego RP w Quito. Dane, jakimi posiłkowano się w tekście, uzyskano w drodze wywiadu internetowego przeprowadzonego za pomocą komunikatora Skype, a także wywiadu elektronicznego dokonanego za pośrednictwem kooperanta w Konsulacie RP w Quito. Łącznie przeprowadzono cztery wywiady z miesięcznymi przerwami, na przestrzeni sześciu miesięcy - od stycznia do lipca 2013 roku. W artykule skupiono się na sytuacji polskich więźniów przede wszystkim po 2000 roku, uwzględniając aktualną sytuację. W tekście wykorzystano dane ukazujące się w polskiej prasie oraz programach telewizyjnych czy wywiadach z więźniami, jak również informacje pochodzące z artykułów i raportów organizacji zajmujących się prawami człowieka w Ameryce Łacińskiej, takich jak: Human Rights Watch, Washington Office on Latin America, The Economist czy The Global Initiative for Drug Policy Reform. (fragment tekstu)

Smuggling drugs from Latin American countries, with the participation of European citizens is a complex and multi-faceted phenomenon. There is a variety of its manifestations and scale, as well as the variety of profiles and stories of people smugglers who are involved in the smuggling process. Unfortunately, among them there are also Poles although the trend, compared with the initial years of the first decade of the twenty-first century, is decreasing. In media there are shown some information about the smuggling, but only periodically there are some news about smuggling attempts undertaken by organized criminal groups. Too rarely informed about the people running, whether on behalf of drug gangs, whether on their own responsibility, and about the specifics of conditions in Latin American prisons, radically different from European penitentiary systems. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ameryka Łacińska we współczesnym świecie. Red. M.F. Gawrycki. Warszawa 2006.
 2. Dobrzycki W.: Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność. Warszawa 2000.
 3. Dobrzycki W.: System międzyamerykański. Warszawa 2002.
 4. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych nr 2, poz. 22 z dnia 5.08.2010.
 5. Estadística Población Penal - febrero 2012. Ministerio de Justicia de Perú. Lima 2011.
 6. Fitoussi J.P., Rosanvallon P.: Czas nowych nierówności. Kraków 2000.
 7. http://es-es.facebook.com/pages/HASTE-FANSDELPABELLONCINCODELPENALDE-LURIGANCHO/12009904 1334160 (dostęp: 4.12.2014).
 8. http://nasygnale.pl/kat,1025341,szukaj,ekwador,title,CBSzlikwidowalonajwiekszy-kanal-przerzutowy-kokainy,wid,15034619,wia domosc.html (dostęp: 1.12.2014).
 9. http://www.policja.pl/portal/pol/1/81769/CBS_zlikwidowalo_kanal_przerzutowy_narkotykow.html.
 10. http://www.youtube.com/user/poloco74/videos?view=0&flow=grid (dostęp: 4.12.2014).
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 12. Konwencja o przekazywaniu osób skazanych, http://www.abc.com.pl/duakt/-/akt/dzu-199551279 (dostęp: 9.12.2014).
 13. Krzywicka K.: Ameryka Łacińska u progu XXI wieku. Lublin 2009.
 14. Kurierzy białej śmierci, http://www.wprost.pl/ar/31335/Kurierzy-bialej-smierci/ (dostęp: 2.12.2014).
 15. La Republica, Descubren carceles doradas en penal de Lurigancho, 2011 Peru, http://www.larepublica.pe/01-072011/descubrencarceles-doradasen-penal-de-lurigancho (dostęp: 4.12.2014).
 16. Ługowska U.: Boom kokainowy w Ameryce Łacińskiej. Casus Boliwii. Warszawa 2002.
 17. Ługowska U.: Problem narkotykowy w Ameryce Łacińskiej. W: Ameryka Łacińska we współczesnym świecie. Red. M.F. Gawrycki. Warszawa 2006.
 18. Morawski T.: Więźniowie. Ekwador, kokaina i... Poznań 2008.
 19. Pasażerowie mieli po kilogramie kokainy w żołądkach, Gazeta.pl Warszawa, 2.04.2012, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,126765,11466110,Pasazerowie_mieli_po_kilogramie_kokainy_w_zoladkach.html (dostęp: 9.12.2014).
 20. Polacy w południowoamerykańskich więzieniach, http://dziendobry.tvn.pl/video/polacywpoludniowo-amerykanskich-wiezieniach,1,posts,5256.html (dostęp: 4.12.2014).
 21. Powrót z piekła Ekwadoru, newsweek.pl, http://polska.newsweek.pl/powrot-z-piekla-ekwadoru,6042,1,2.html (dostęp: 3.12.2014).
 22. Reportaż, Uwaga!, http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/wwieziennym-piekle,134324.html (dostęp: 8.12.2014).
 23. Rogozińska M.: Konsul od kokainy, http://www.rp.pl/artykul/407930.html?print=tak &p=0 (dostęp: 10.12.2014).
 24. Spyra J.: Problemy bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej. W: Ameryka Łacińska we współczesnym świecie. Red. M.F. Gawrycki. Warszawa 2006.
 25. Stąd do piekła, http://hyperreal.info/node/4577 (dostęp: 2.12.2014).
 26. Ten jeden dzień [http://player.pl/programy-online/tenjeden-dzienodcinki,54/odcinek-8,S01E08,854.html (dostęp: 4.12.2014).
 27. Wójcik M., Machowska A.: Polki w rękach narkotykowej mafii, Uwaga! TVN 2011, http://uwaga.tvn.pl/49599,wideo,259205,polki_w_rekach_narkotykowej_mafii,polki_w_rekach_narkotykowej_mafii,reportaz.html (dostęp: 9.12.2014).
 28. Wrócili z piekła do domu, http://www.tvn24.pl/wiadomoscizkraju,3/wrocilizpiekla-do-domu,53738.html (dostęp: 9.12.2014).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu