BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczyk Stanisław (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Polityka medialna jako teoria i praktyka regulacyjna
Media Policy as a Theory and Practice of Regulation
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 16, s. 147-166, rys., tab.
Keyword
Media, Środki masowego przekazu, Media komunikowania, Polityka regulacyjna, Regulacje prawne
Media, Mass media, Media communication, Regulatory policy, Legal regulations
Note
summ.
Country
Europa, Stany Zjednoczone Ameryki
Europe, United States of America (USA)
Abstract
W niniejszym artykule autor stara się - z jednej strony - zaprezentować podstawową problematykę związaną z polityką medialną jako praktyką polityczną i jako nurtem w nauce o mediach i komunikowaniu. Z drugiej zaś strony, chodzi o zwięzłą i syntetyczną rekonstrukcję współczesnego dyskursu politologiczno-medioznawczego toczącego się w różnych krajach Unii Europejskiej i USA. Istotne są zarówno cele dydaktyczne, jak i naukowe. Polityka medialna może być traktowana jako część komunikowania politycznego, przedmiotu wykładanego na uniwersytetach, głównie na politologii oraz dziennikarstwie i komunikacji społecznej. Czasami mówi się, że polityka medialna to swego rodzaju metapolityka, gdyż przez działania lub zaniedbania w tej sferze zyskuje lub cierpi cała sfera polityki i komunikowanie polityczne. W polityce medialnej nie chodzi przede wszystkim o wpływanie na działania aktorów politycznych, lecz o budowanie ram strukturalnych i relacji w komunikowaniu publicznym. Istotna jest zatem regulacja mająca swoje formalne i nieformalne wymiary. W artykule chodzi głównie o politykę medialną dotyczącą mediów tradycyjnych. Regulacje dotyczące nowych mediów stanowią odrębne obszerne zagadnienie. (fragment tekstu)

The article focus on theoretical and practical aspects of contemporary media policy, finding the phenomena as an activity of creation and implementation of general principles and rules regarding the operation of media organizations and mediated public communication. In fact media policy is based on two different levels of regulation: government and governance. The author discusses the activities of key actors of media policy and regulation. He claims that within the internal affairs an important role in Media Policy play the regulatory authorities. Among the key actors of European Media Policy are such institutions as the Council of Europe, OSCE and European Union, while on a global scale operate especially ITU, WTO, ONZ and UNESCO. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chruściak R.: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym. Warszawa 2007.
 2. Dörr D.: Die europäische Medienordnung. In: Internationales Handbuch Medien (Hans-Bredow-Institut), 28 Auflage. Hamburg 2009.
 3. Freedman D.: The Politics of Media Policy. Cambridge/Malden 2008.
 4. Heinrich J.: Medienökonomie. Wiesbaden 2001.
 5. Holtz-Bacha Ch.: Medienpolitik für Europa. Wiesbaden 2006.
 6. Iosifidis P.: Global Media and Communication Policy. New York 2011.
 7. Jakubowicz K.: Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli. Warszawa 2013.
 8. Jakubowicz K.: Polityka i strategia medialna: wprowadzenie do problematyki. W: Media masowe w praktyce społecznej. Red. D. Waniek, J. Adamowski. Warszawa 2007.
 9. Jakubowicz K.: Polityka medialna a media elektroniczne. Warszawa 2008.
 10. Jarren O., Donges P.: Ordnung durch Medienpolitik. Konstanz 2007.
 11. Jarren O., Donges P.: Politische Kommunication in der Mediengeschellschaft. Wiesbaden 2011.
 12. Jarren O.: Medienpolitische Kommunikation. In: Politische Kommniktion in der demokratischen Gesellschaft. Hrsg. O. Jarren, U. Sarcinelli, U. Saxer. Wiesbaden 1998.
 13. Just N., Puppis M.: Trends in Communication Policy Research: New Theories, Methods and Subject. Bristol-Chicago 2012.
 14. Kleinsteuber H.: Media Governance in Europe. Regulierung-Partizipation-Mitbestimmung. Wiesbaden 2011.
 15. Latrop D., Ruma L.: Open Government. Collaboration, Transparency, and Participation in Practice. Sebastopol 2010.
 16. McQuail D.: McQuail's Mass Communication Theory. 4th Edition. London-Thousand Oaks-New Delhi 2000.
 17. Michalczyk S.: Lokalne radio obywatelskie w Niemczech. "Studia Kieleckie" 2003, nr 3.
 18. Michalczyk S.: Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego. Katowice 2008.
 19. Mierzejewska B.: Polityka medialna. W: Media, komunikacja, biznes elektroniczny. Red. B. Jung. Warszawa 2001.
 20. Mik C.: Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym. Toruń 1999.
 21. Puppis M.: Einführung in die Medienpolitik. Konstanz 2010.
 22. Sarcinelli U.: Politische Kommunikation in Deutschland. Medien und Politikvermittlung im demokratischen System. Wiesbaden 2011.
 23. Skrzypczak J.: Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji. Poznań 2011.
 24. Stasiuk-Jazukiewicz E.: Polityka medialna Unii Europejskiej. Warszawa 2005.
 25. Tambini D., Leonardi D., Marsden Ch.: Codifying Cyberspace. Communications SelfRegulation in the Age of Internet Convergence. London-New York 2008.
 26. Tonnemacher J.: Kommunikationspolitik in Deutschland. Eine Einführung. Konstanz 2003.
 27. Trappel J.: Die gesellschaftlichen Folgen der Medienkonzentration. Opladen 2002.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu