BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztumski Janusz (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Title
Margines społeczny w świetle socjologii
The Margin of Society in the Context of Sociology
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 9, s. 51-56
Keyword
Wykluczenie społeczne, Stratyfikacja, Struktura społeczna, Patologie społeczne, Socjologia
Social exclusion, Stratification, Social structure, Social pathologies, Sociology
Note
summ.
Abstract
Margines społeczny jest skutkiem procesu marginalizacji poszczególnych osób, który może być spowodowany przez różne przyczyny zarówno obiektywne, (np. przez bezrobocie istniejące w danym regionie lub w kraju, postępującą pauperyzację różnych grup i kategorii społecznych), jak i subiektywne, będące następstwem rozmaitych zdarzeń losowych (np. ciężkich schorzeń, kalectwa itp. nieszczęść wywołujących poważne stresy, degradację społeczną lub eskapizm konkretnych ludzi). Osoby doświadczone wymienionymi zdarzeniami ograniczają lub nawet zrywają dotychczasowe kontakty towarzyskie i szukają wyjścia z kłopotliwych sytuacji często przez ucieczkę ze swoich środowisk społecznych. Opuszczając te środowiska, nie żyją jednak w społecznej próżni, bo takiej nie ma, lecz wchodzą w jakieś inne środowiska, na przykład bezdomnych czy szajki złodziejskie, a tym samym ich ucieczka z dotychczasowych struktur nie powoduje wyjścia poza struktury istniejące w danym społeczeństwie, ale polega na przejściu z jednych do innych. Łączy się to często z przejściem danych ludzi z warstw o wyższym statusie i prestiżu społecznym do takich, których status i prestiż są niższe, na przykład z warstwy dobrze opłacanych pracowników najemnych do lumpenproletariatu; z kategorii osób sprawnych pod względem psychofizycznym do kategorii niepełnosprawnych itp., z czym łączy się deklasacja danych osób, czyli utrata dotychczasowych pozycji społecznych. (fragment tekstu)

In social life, there are two different phenomena: the marginalization and exclusion, which are not identical because of its circumstances and implications. Marginalization is the result of the process stratification of social structures, and as a result of this process some persons, social categories or groups are being degraded or declassing and are considered as if they were outside the structures, which previously lived and was captured at the margins of society. However, the exclusion proceeding more or less radical and immediate causes reversible effects, such as in the case of exclusion someone from an association is possible to re-accept it under certain conditions or irreversible in the case of sentencing someone to death. Exclusion may be partial or total, such as exclusion from one social group does not eliminate a person from participating in other group. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Park R.E.: On Social Control and Collective Behavior. Selected Papers, addicted and with an Introduction by R.H. Turner. Chicago-London 1967.
  2. Simmel G.: Socjologia. Przeł. M. Łukaszewicz. Warszawa 1975.
  3. Czarnowski S.: Wybór pism socjologicznych. Wybór i wstęp J. Sztumski. Warszawa 1982.
  4. Malanowski J.: Robotnicy. Warszawa 1981.
  5. Unterprivilegiert. Eine Studie über sozial benachteiligte. Gruppen in der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg. von der Spiegel-Redaktion. Neuwied-Berlin 1973.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu