BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rauziński Robert (Instytut Śląski w Opolu), Sołdra-Gwiżdż Teresa (PIN - Uniwersytet Śląski w Opolu), Szczygielski Kazimierz (Instytut Śląski w Opolu)
Title
Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym - aspekt demograficzny
Groups Particularly in Risk of Social Exclusion - a Demographic Aspect
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 9, s. 78-102, tab.
Keyword
Wykluczenie społeczne, Migracja zarobkowa, Struktura zatrudnienia, Procesy demograficzne, Prognozy demograficzne
Social exclusion, Economic migration, Employment structure, Demographic process, Demographic forecasts
Note
summ.
Country
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstract
Problematyka wykluczenia społecznego w ostatnich latach należy do najważniejszych zagadnień podejmowanych zarówno wśród naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, jak i wśród polityków oraz urzędników, a jednocześnie stała się przedmiotem częstych debat w kontekście tak zwanej praktycznej polityki społecznej w krajach Unii Europejskiej. Wykluczenie społeczne to niemożność pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Znawcy tego problemu podkreślają jednak, że procesy wykluczenia społecznego, czyli inaczej mówiąc marginalizacji, stają się coraz bardziej skomplikowane. Kazimierz Friske zwraca uwagę na fakt, że "dotykają one nie tylko tych, którzy nie mają pracy, lecz także tych, którzy wykonują ją w rozmaitych nietypowych elastycznych formach i obciążeni są problemem tak zwanego niedozatrudnienia (underemployment). Dotyka on osoby, które mają pracę, ale taką, która nie daje odpowiednio wysokiego dochodu oraz poczucia uczestniczenia w życiu ekonomicznym i społecznym". (fragment tekstu)

The paper deals with groups that are in particular danger of social exclusion (about 30% of the country's population): structural (incomes below the poverty level, unemployment, homelessness), physical (disability, chronic disease), normative (related to breaking the law, social pathology). In the light of the demographic-statistical research in Opole Region, it is possible to distinguish seven groups especially endangered with social exclusion. Special attention should be paid to wage-earning emigrants and their children with weakened family and social bonds ("Euro-orphans") in connection with the increase in migration processes in the Region. A decisive factor limiting the problem of availability of work and the danger of social exclusion is an economic boom in the region. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Friske K.: Dialog wokół wykluczenia społecznego. "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2008, nr 1.
  2. Nowa Strategia Integracji Społecznej. Warszawa 2005.
  3. Golinowska S.: Formacja transformacji. "Tygodnik Powszechny" 2010, nr 12 [21 marca].
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu