BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzoza Katarzyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
"Kobieca twarz" wyborów parlamentarnych w Polsce w 2015 roku. Perspektywa politologiczno medioznawcza
"Female Face" of Parliamentary Election in Poland in 2015. The Perspective of Media and Politics
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 16, s. 167-192, rys., tab.
Keyword
Rola kobiet w polityce, Kampania wyborcza, Wybory parlamentarne, Marketing polityczny, Partie polityczne, Wizerunek medialny
Role of women in politics, Election campaign, Parliamentary election, Political marketing, Political parties, Media image
Note
summ.
Abstract
Zagadnienie aktywności politycznej kobiet to temat od dawna obecny w publicznej przestrzeni, żywo dyskutowany, stanowiący płaszczyznę zainteresowań różnych środowisk - w tym również naukowych - poddawany wielowątkowej analizie. Niniejszy tekst wpisuje się we wskazany nurt i stanowi kolejny głos w dyskusji, ponieważ liczba kobiet usytuowanych u szczytu list wyborczych oraz liczba mandatów uzyskanych przez kobiety nigdy nie była tak duża, jak podczas ostatnich wyborów do polskiego Sejmu Senatu. Ponadto w zakończonej kampanii parlamentarnej twarzami dwóch najsilniejszych partii były kobiety, a polska lewica - przeżywająca kryzys - "ruszyła do wyborów" pod przywództwem Barbary Nowackiej. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, iż ostatnie wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej miały sfeminizowane oblicze. Tekst składa się z dwóch zasadniczych części i ma głównie deskryptywny charakter. Pierwszy fragment - politologiczny - to prezentacja danych ukazujących zaangażowanie kobiet korzystających z biernego prawa wyborczego, w polskie wybory parlamentarne w 2015 roku. W dalszej części rozważań punkt ciężkości przeniesiono na liderki, czyli panie stojące podczas ostatniej kampanii parlamentarnej na czele reprezentowanych ugrupowań politycznych - Ewa Kopacz, Beata Szydło i Barbara Nowacka. Zasygnalizowana w tytule perspektywa medioznawcza była próbą uchwycenia widoczności medialnej wskazanych osób na przykładzie materiałów opublikowanych w "Gazecie Wyborczej" i "Rzeczpospolitej". Przeprowadzone analizy miały na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania: Jak na przestrzeni lat kształtował się udział kobiet w podziale mandatów do polskiego parlamentu? Ile posłanek wprowadziły do Sejmu i Senatu poszczególne ugrupowania polityczne? Ważna jest także kwestia roli, miejsca i wykreowanego wizerunku medialnego liderek PO, PiS, Zjednoczonej Lewicy - podczas kampanii wyborczej w 2015 roku. (fragment tekstu)

Number of women taking the high places on the electoral registers and the number of mandates get by women during the last parliamentary election in Poland was never higher. Moreover women i.e. Ewa Kopacz, Beata Szydło and Barbara Nowacka represented important entities of the Polish political landscape. The aim of the article "Seym and Senate" was to show the participation of women in the last parliamentary election and their current presence in politics. During an election campaign in 2015 they were also seeking the answer to a question about the role, the place and the created media image of leaders of PO, PiS and of the United Left. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej. Red. M. Pataj. Toruń 2014.
 2. Agacinski S.: Polityka płci. Przeł. M. Falski. Warszawa 2000.
 3. Blikowska J., Ćwiek J.: Drugie pokolenie do Sejmu. "Rzeczpospolita" 15.10.2015 r.
 4. Bogdanowska-Jakubowska E.: Strategie tworzenia wizerunku własnego w dyskursie publicznym. W: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Stan wiedzy i postulaty badawcze. Red. M. Kita, M. Ślawska. T. 1. Katowice 2012.
 5. Chełstowska A., Druciarek M., Nizińska A.: Program partii a sprawa kobiet. Analiza - Obserwatorium Równości Płci, http://rownoscplci.pl/pdf.php?id=90 (dostęp: 31.10.2015).
 6. Cybulska A.: Zaufanie do polityków w ostatnich dniach kampanii wyborczej. CBOS, komunikat nr 5263 (dostęp: 30.10.2015).
 7. Die Welt: kobiety walczą o władzę w Polsce, http://www4.rp.pl/Swiat/310239876-Die-Welt-kobiety-walcza-owladze-w-Polsce.html (dostęp: 8.11.2015).
 8. DobekOstrowska B.: Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki. Warszawa 2012.
 9. Druciarek M., Niżyńskiej A.: (Nie)obecność kobiet w polityce. Czy wspólna strategia dla Europy Środkowo-Wschodniej jest możliwa?. Warszawa 2014.
 10. Kicińska M.: Barierą jest płeć. 20 lat kobiet w polityce. W: A. Czerwińska, J. Piotrowska: Raport: 20 lat - 20 zmian. Kobiety w Polsce w okresie transformacji 1989-2009. Warszawa 2009.
 11. Kublik A.: Tysiąc biorących miejsc na listach wyborczych dla kobiet. "Gazeta Wyborcza" 24.09.2015 r.
 12. Kublik A.: W Sejmie i Senacie najwięcej kobiet od lat. Kwota działa, ale stanowczo za wolno. "Gazeta Wyborcza" 2.11.2015 r.
 13. Michalczyk S.: Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu. Toruń 2010.
 14. Michalczyk S.: Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu. Katowice 2005.
 15. Musiał-Karg M.: Polacy o aktywności kobiet w polityce. Czy należy wprowadzać dodatkowe mechanizmy zwiększające udział Polek w życiu publicznym. "Political Preferences" 2014, No 8.
 16. Norris P.: Kobiety przywódcy na świecie: barwne plamy na fotografiach z pierwszych stron gazet. W: Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący. Red. R. Siemińska. Warszawa 2003.
 17. Pająk-Patkowska B.: Psychologiczne uwarunkowania aktywności politycznej kobiet. "Przegląd Politologiczny" 2011, nr 2.
 18. Pająk-Patkowska B.: Stereotyp kobiety i polityka - stagnacja czy ewolucja? W: Gedner jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej. Red. A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J, Kałużna, E. Kania. Poznań 2012.
 19. Pawlikowska K., Maison D.: Polki. Spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu czy obywatelki świata? Warszawa 2014.
 20. Politolog, specjalista ds. marketingu politycznej UW - Olgierd Annusewicz - w rozmowie z dziennikarzem "Rzeczpospolitej" Michałem Płocińskim, http://www4.rp.pl/Wiadomosci/310269878-Partiepotrzebujawyrazistegolidera.html (dostęp: 7.11.2015).
 21. Raport Obserwatorium Równości Płci Kobiety w wyborach 2015, http://rownoscplci.pl/pdf.php?id=87 (dostęp: 31.10.2015).
 22. Raport PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Scena Polityczna, http://psmm.pl/pl/raportyspecjalne (dostęp: 8.11.2015).
 23. Siemińska R.: Płeć a przekonanie o efektywności działań politycznych. W: Płeć władza wybory. Red. R. Siemińska. Warszawa 2005.
 24. Stelmach A.: Mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w wyborach. "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2013, nr 4.
 25. Wawrowski Ł.: "Zintegrowany model wyjaśniania" - w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych. W: Płeć w życiu politycznym. Red. M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska., Toruń 2009.
 26. Women in National Parliaments, http://www.ipu.org/wmne/classif.htm (dostęp: 4.11.2015).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu