BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drzonek Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
"Wieczni prezydenci" są do pokonania. Spostrzeżenia po wyborach samorządowych 2014 roku
Multi-terms Mayors can be Defeated. Observations after the 2014 Local government Elections
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2015, T. 15, s. 209-219
Keyword
Władza, Polityka regionalna, Wybory samorządowe
Power, Regional policy, Local election
Note
summ.
Abstract
From 2002 the mayors of towns in Poland are elected in direct elections every 4 years. In 30 towns with county rights the same persons were chosen in the years 2002-2010. They are so called "everlasting mayors" (multi-term mayors, incumbents). Before 2014 local elections three of them resigned from the election campaign for re-election and ten "everlasting mayors" lost the elections. Therefore in thirteen towns with county rights the residents chose new mayors. On the basis of these cases the consideration of some thesis were done. First - the defeated incumbent supported by political parties usually loses elections with nonpartisan candidate; second - the defeated nonpartisan incumbent loses elections with partisan rival.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 27października referendum w Słupsku. Znówchcą odwołać prezydenta, http://www.tvn24.pl/pomorze,42/27-pazdziernika-referendum-w-slupsku-znow-chca-odwolac-prezydenta,351861.html (dostęp: 3.09.2013).
 2. Alberski R.: Struktura rywalizacji w wyborach prezydenckich w 2010 roku. W: Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska. Red. D. Skrzypiński. Wrocław 2012.
 3. Alberski R. [et al.]: Wybory do rad gmin na Dolnym Śląsku 1990-1998. Wrocław 2001.
 4. Antoszewski A.: Partie polityczne w rywalizacji o władzę w województwach i wielkich miastach. W: Obywatel - instytucje - władza na przełomie XX i XXI wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu. Red. D. Karnowska, J. Nocoń. Toruń 2012.
 5. Antoszewski A.: Rywalizacja o władzę w miastach Dolnego Śląska w latach 2002-2010. Uwagi wprowadzające. W: Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska. Red. D. Skrzypiński. Wrocław 2012.
 6. Arkadiusz Wiśniewski nowym prezydentem Opola!!!, http://opolenatak.pl/index.php/arkadiusz-wisniewski-nowym-prezydentem-opola/ (dostęp: 1.12.2014).
 7. Chrobak P.: Wybory samorządowe w województwie zachodniopomorskim w latach 1998-2006 na tle kraju. "Przegląd Zachodniopomorski" 2010, nr 1.
 8. Drzonek M.: Bezpartyjnie czy partyjnie? Efektywność wyborcza prezydentów polskich miast. Analizy Nowej Politologii, http://www.nowapolitologia.pl/politologia/marketing-polityczny/bezpartyjnie-czy-partyjnie-efektywnosc-wyborcza-prezydentowpolskich-miast (dostęp: 28.01.2013).
 9. Drzonek M.: Partie w masce niepartyjności - uwagi o komitetach niby-bezpartyjnych w elekcjach prezydentów miast. W: Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej. Red. M. Drzonek. Szczecin 2014.
 10. Drzonek M.: Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce. Kraków 2013.
 11. Drzonek M.: Zdobywanie władzy w mieście - efektywność strategii "wiecznego prezydenta". "Management and Business Administration. Central Europe" 2013, nr 1.
 12. Flis J.: Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu, Kraków 2014.
 13. Kowalczyk K., Tomczak Ł.: Wybory samorządowe w Szczecinie. Szczecin 2008; W. Kostka: Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich, Toruń 2008.
 14. Kowalczyk K.: Wybory samorządowe w 2014 r. w Szczecinie. Szczecin 2015; M. Bukowski, J. Flis, A. Hess, A. Szymańska: Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych. Kraków 2011.
 15. Laudy M.: Czapski odmówił Tuskowi, http://biala24.pl/?id=Informacje&x=18518 (dostęp: 7.08.2014).
 16. Marcin Krupa wygrał wybory na prezydenta Katowic, http://wiadomosci.onet.pl/slask/marcin-krupawygral-wybory-na-prezydenta-katowic/y8smnl (dostęp: 1.12.2014).
 17. Marecki Z.: Maciej Kobyliński: Nie będę już kandydował na prezydenta miasta, http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140813/SLUPSK/140819883 (dostęp: 13.08.2014).
 18. Matyja R.: Miasta w wyborach lat 1990-2011. Komunikat z badań. [B.m.w.] 2014.
 19. Matyja R.: Rywalizacja polityczna w Polsce. Kraków-Rzeszów 2013.
 20. Prezydent Opola Ryszard Zembaczyński poinformował, że jest chory na Parkinsona, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019399,title,Prezydent-Opola-Ryszard-Zembaczynski-poinformowal-ze-jest-chory-na-Parkinsona,wid,15763700,wiadomosc.html?ticaid=114cf3&_ticrsn=5 (dostęp: 25.06.2013).
 21. Przybytek J.: Prezydent Katowic Marcin Krupa: kim jest naprawdę nowy prezydent Katowic?, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3666768,prezydent-katowic-marcin-krupa-kim-jest-naprawde-nowy-prezydent-katowic,2,id,t,sa.html (dostęp: 30.11.2014).
 22. Referendum w Słupsku nieważne. Zachęty polityków nie pomogły, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/referendum-w-slupsku-niewazne-zachety-politykow-nie-pomogly,366703.html (dostęp: 28.10.2013).
 23. Wojtasik W.: Funkcje wyborów samorządowych w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka. Katowice 2012.
 24. Wojtasik W.: Systemowa specyfikacja wyborów samorządowych w Polsce. "Roczniki Nauk Społecznych" 2013, T. 5, nr 1.
 25. www.pkw.gov.pl.
 26. Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2006 r. Wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych. Red. R. Alberski. Wrocław 2008.
 27. Wybory z Gryfem w tle. Szkice o wyborach w 2006 r. na Pomorzu Zachodnim. Red. M. Drzonek. Szczecin 2007.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu