BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik-Turecka Agnieszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Title
Nieodpłatne audycje wyborcze w publicznym radiu jako narzędzie komunikowania polskich partii politycznych w kampaniach wyborczych
Free Election Broadcasts on Public Radio as a Communication Tool of Polish Political Parties in Election Campaigns
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2015, T. 15, s. 220-232
Keyword
Kampania wyborcza, Polityka, Komunikowanie
Election campaign, Politics, Communication
Note
summ.
Abstract
The purpose of the present paper is to show how the Polish political parties utilize free election broadcasts in the process of political communication during election campaigns. The research material was free election broadcasts aired on the Lublin Radio S.A. [PLC] during election campaigns in Poland between 2011 and 2014, the research method being content analysis and comparative analysis. The article explains the legal aspect of free election broadcasts, presents the ways of using the broadcast time by the authorized election committees as part of free election broadcasts, discusses the errors committed by election committees when preparing auditory election spots, and it shows what should be changed so that political parties could communicate more effectively with their voters through free election broadcasts on public radio.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamik-Szysiak M.: Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010. Lublin 2012.
  2. Jędrzejewski S.: Radio renesans. Od monopolu do konkurencji. Warszawa 1997.
  3. Kolczyński M.: Strategie komunikowania politycznego. Katowice 2007.
  4. Łukasik-Turecka A.: 7 grzechów głównych komitetów wyborczych popełnianych w obszarze nieodpłatnych audycji wyborczych w publicznym radiu [w druku].
  5. Łukasik-Turecka A.: Audytywna reklama wyborcza jako narzędzie komunikowania politycznego. W: Komunikacja społeczna - tendencje, problemy, wyzwania. Red. M. Podkowińska. Warszawa 2014.
  6. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji. Dz.U. 2011, Nr 154, poz. 915.
  7. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011, Nr 21, poz. 112.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu