BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarębska Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)
Title
Encyklika Laudato si' papieża Franciszka. Kontynuacja tradycji Kościoła czy próba nowego spojrzenia?
The Pope Francis's Encyclical Laudato si'. Continuation of the Church's Teaching or an Attempt at a New Perspective?
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 16, s. 211-224
Keyword
Encykliki papieskie, Społeczna nauka Kościoła, Ekologia, Kościół w społeczeństwie, Kościół a problemy społeczne, Kościół w polityce
Papal encyclicals, Church's social doctrine, Ecology, Church in society, Church and social problems, Church in Politics
Note
summ.
Papież Franciszek
Abstract
Nauczanie społeczne papieży ma ponadstuletnią tradycję. Zapoczątkowana przez encyklikę Leona XIII Rerum novarum z 1891 roku refleksja nad życiem społecznym i politycznym znalazła kontynuację w nauczaniu kolejnych papieży, Piusa XI, Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Wszystkie wydane przez nich encykliki społeczne, odwołując się do fundamentalnych treści religii chrześcijańskiej, jednocześnie wzbogacały dorobek nauczania Kościoła, dostosowując go do realiów swojej epoki. Można uznać, iż stanowiły one pewien całościowy kanon, który chociaż był mniej lub bardziej wyraźnie modyfikowany, pozostawał jednak w swym rdzeniu niewzruszony. I w tej tradycji mieści się encyklika papieża Franciszka Laudato si'. W trosce o wspólny dom, ogłoszona w maju 2015 roku. Encyklika ta oczekiwana była od początku pontyfikatu jej autora z dużym zainteresowaniem i nadziejami nie tylko w środowisku katolików, ale i innych chrześcijan. Nadzieje te wiązały się z dość powszechnym przeświadczeniem, iż wobec globalizującego się świata i procesów cywilizacyjnych, jakie się w nim dokonują, istnieje nagląca potrzeba zabrania głosu przez autorytet, reprezentujący instytucję, która od wieków kształtuje oblicze kultury i cywilizacji. (fragment tekstu)

The encyclical "Laudatio si'" is the first social encyclical letter by Pope Francis. Its key reference point is the apostolic exhortation "Evangelii Gaudium" promulgated in 2013. In the latter, the pope presents four "principles": 1. "Time is greater than space"; 2. "Unity prevails over conflict"; 3. "Realities are more important than ideas"; 4. "The whole is greater than the part." The encyclical "Laudatio si'" in its entirety is devoted to ecology. However, by ecology the pope means the "integral ecology." And this is where the previously mentioned principles apply. Following the footsteps of St. Francis, the contents of the encyclical offers new perspectives to the teaching and praxis of the Catholic Church. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bielecki T., Wilgocki M.: Franciszek miłosierny. "Gazeta Wyborcza", 2.09.2015.
  2. Bielecki T.: Papież Franciszek reformuje rozwody. "Gazeta Wyborcza" 9.09.2015.
  3. http://www.radiomaryja.pl/kosciol/przemowienie-papieza-franciszka-naforum-parlamentu-europejskiego (dostęp: 30.11.2014).
  4. Jaromi O.S.: Czyńcie sobie ziemię kochaną. "Polityka" 2015, nr 26.
  5. Kaproń O.K.: Życie na gruzach Christianitas. "Polityka" 2015, nr 36.
  6. Kasper W.: Ewangelia radości według Franciszka. "Polityka" 2015, nr 20.
  7. Marx R.: Otwieramy Kościół. "Polityka" 2015, nr 7.
  8. Ojciec Święty Franciszek: Adhortacja apostolska "Evangelii gaudium". O głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Poznań 2014.
  9. Ojciec Święty Franciszek: Encyklika "Laudato si' ". W trosce o wspólny dom. Kraków [b.d.w.].
  10. Sawicki K.: Czy Franciszek jest lewakiem? Dlaczego konserwatyści mają problem z papieżem. "Gazeta Wyborcza", 7-8.02.2015.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu