BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewicz Maria (Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina w Brześciu, Białoruś)
Title
Samookreślenie się zawodowe i technologie innowacyjne rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
Professional Self-Identification and Innovative Technologies of Rehabilitation of Disabled Children
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 9, s. 163-171
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Dzieci, Rehabilitacja niepełnosprawnych, Zdalne nauczanie, Wyrównywanie szans edukacyjnych, Wolontariat
Disabled people, Children, Rehabilitation of disabled persons, e-learning, Equal educational opportunities, Volunteering
Note
summ.
Abstract
Według danych Ministerstwa Pracy i Ochrony Społecznej, obecnie na Białorusi mieszka 512,5 tys. niepełnosprawnych, w tym 28 tys. dzieci-inwalidów w wieku do 18 lat. Bezrobocie wśród niepełnosprawnych osiąga poziom 80%. Białoruskie Stowarzyszenie Inwalidów jednoczy ponad 66 tys. ludzi o znacznym i umiarkowanych stopniu inwalidztwa. Ogólna liczba pracujących w przedsiębiorstwach Stowarzyszenia składa się z ponad 3 tys. osób, z których około 2 tys. to niepełnosprawni. Zmiany koncepcyjne, jakie dokonują się teraz w Republice Białoruś w sferach psychologicznej, społeczno-pedagogicznej, politycznej, w dziedzinie prawa oraz odnośnie do nauczania zawodowego i zatrudnienia ludzi z anomaliami rozwoju określają zmiany ich statusu w społeczeństwie. (fragment tekstu)

The national programme, which acts on the permanent basis, which includes the experience of scientific schools, non-governmental and social organizations, state establishments and departments, business structures, which aim is to work out measures for integration of disabled people in the processes of social and economic development of the country as a non-standard innovative potential of society, is presented in the article. The results of the realization of the programme will be: renewing of the technologies of education of disabled children, who do not attend education establishments; studying disabled children according to new education programmes; professional training of children in highly technological specialities; growing of the quantity of pupils, educated with the help of informational technologies; raising of the quantity of graduates within the programmes of full basic education. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Закон Республики Беларусь "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов"-22 июля 2008 г. № 422.
  2. Конвисарева Л. П.: Волонтерское движение как фактор развития социальной активности молодежи: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Кострома, 2006.
  3. Бекренев Л. Л.: Методологические основы формирования и развития интегративной системы социальной защиты населения в регионе: Дис. д.э.н. СПб., 2002.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu