BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowska Sabina (Univwersity of Rzeszów, Poland)
Title
Constitutional Responsibility of the President of Slovenia
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 17, s. 71-81, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Prezydent, Odpowiedzialność konstytucyjna, Trybunał Konstytucyjny
President, Constitutional responsibility, Constitutional Court
Note
summ.
Country
Słowenia
Slovenia
Abstract
The subject matter of the article are issues related to the enforcement of constitutional responsibility of the President of Slovenia. In Poland, the body authorized to conduct proceedings on the constitutional responsibility of the President is a special court, namely the State Tribunal. The Slovenian legislator introduced a different model for the institution. The legislature chose the Constitutional Court as the body competent to conduct proceedings relating to the President's constitutional liability. Just like the Polish solutions concerning that institution, also Slovenian regulations have drawbacks. In my article, I try to depict the consecutive stages of the procedure concerning the constitutional responsibility of the President of Slovenia, the proceedings in the parliament and before the Constitutional Court. In the end, I present conclusions from the analysis of the collected material. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bačić A.: Komentar: Ustava Republike Hrvatske. Split 2003.
 2. Balicki R.: "Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Federalnej Niemiec." In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.
 3. Budziło K.: "Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Albanii." In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.
 4. Chmielewski G.: Rada Narodowa Republiki Słowackiej. Warszawa 2011.
 5. Constitution of the Republic of Slovenia of 23 December 1991 r. URS, (Uradni list Republike Slovenije [official journal of the Republic] No. 33/91), http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/ustava/ (accessed: 15.07.2016).
 6. Constitution of the Republic of Slovenia. Transl. and intro. P. Winczorek. Warszawa 1994.
 7. Garlicki L.: Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej. Warszawa 1987.
 8. Giżyńska M.: "Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Bułgarii." In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.
 9. Grabowska S.: "Delikt konstytucyjny." In: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz encyklopedyczny. Eds. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski. Warszawa 2009.
 10. Granat M.: "Zakres kompetencji sądów konstytucyjnych państw Europy Środkowej i Wschodniej w innych sprawach". Przegląd Sejmowy 2001, No. 4.
 11. Jabłoński M.: "Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Austrii." In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.
 12. Kaučič I., Toplišek J.: Ustava Republike Slovenije, Nova slovenska zakonodaja. Ljubljana 2005.
 13. Krysieniel K., Wojnicki J.: "Słowenia." In: Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Ed. M. Barański. Toruń 2009.
 14. Krysieniel K.: "Słowenia." In: Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej: Ustrój, organy władzy, partie polityczne. Ed. M. Barański. Katowice 2005.
 15. Ludwikowska A.M.: Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie przekształceń demokratycznych. Toruń 1997.
 16. Majercak T.: "Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Słowackiej." In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.
 17. Marcic R.: Verfassung und Verfassunggericht. Wien 1960.
 18. Mikuli P.: Parlament Słowenii. Warszawa 2003.
 19. Mikuli P.: System konstytucyjny Słowenii. Warszawa 2004.
 20. Młynarska-Sobaczewska M.: "Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Macedonii." In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.
 21. Mołdawa T.: Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa 2003.
 22. Nudel M. A.: Konstitucyonnyj kontrol w kapitalisticzeskich gosudarstwach. Moskwa 1968.
 23. Orłowski W., Skrzydło W.: "Ustrój polityczny Republiki Włoskiej." In: Ustroje państw współczesnych. Vol. 1. Ed. W. Skrzydło. Lublin 2005.
 24. Patyra S.: "Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Słowenii." In: Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Warszawa 2007.
 25. Patyra S.: "Republika Słowenii." In: Ustroje państw współczesnych. Vol. 2. Ed. E. Gdulewicz. Lublin 2005.
 26. Rupnik J., Cijan R., Grafenauer B.: Ustavno pravo. Vol. 2: Ustavno pravo Republike Slovenije. Ed. R. Cijan. Maribor 1993.
 27. Składowski K.: "Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Chorwacji." In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.
 28. Sokół W., Grylak B.: "System polityczny Słowenii." In: Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Eds. W. Sokół, M. Żmigrodzki. Lublin 2005.
 29. Surówka A.: "Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Węgierskiej." In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.
 30. Wiszowaty M.: "Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Słowenii." In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.
 31. Witkowska-Chrzczonowicz K.: "Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Włoch." In: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. Eds. S. Grabowska, R. Grabowski. Toruń 2010.
 32. Zwierzchowski E.: "Zakres działania europejskich trybunałów konstytucyjnych." Studia Iuridica Silesiana. 1984, Vol. 9.
 33. Zwierzchowski E.: Sądownictwo konstytucyjne. Białystok 1994.
 34. Zwierzchowski Z.: "Republika Federalna Niemiec." In: Systemy polityczne rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Ed. A. Jamróz. Warszawa 1989.
 35. Съдът, прокуратурата и разследващите органи в държавите - членки на Европейския съюз и страните - кандидатки. Сб, CSD, 2005.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu