BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubas Sebastian (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Legitymizacja i alternacja władzy na Węgrzech
The Legitimization and Alternation of Political Power in Hungary
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 18, s. 43-59, bibliogr. 29 poz.
Keyword
Władza, Prawomocność, Ustrój państwa, Partie polityczne, Politologia
Power, Legitimacy, Political system of the state, Political parties, Political science
Note
streszcz., summ.
Country
Węgry
Hungary
Abstract
W artykule dokonano analizy zjawiska legitymizacji władzy na Węgrzech w okresie reżimu niedemokratycznego oraz procesu demokratyzacji. Pierwsza część tekstu prezentuje synchroniczny proces legitymizacji władzy komunistycznej w wymiarze dwuetapowym (po 1948 r. i 1956 r.). Jeżeli chodzi o proces demokratyzacji, to po a) 1990 roku najpierw powstał dwubiegunowy model rywalizacji o władzę, w którym główne pozycje zajęły dawne ugrupowania opozycyjne: MDF i SZDSZ; b) po 1994 roku powstał model dwubiegunowej alternacji władzy opierający się na przejmowaniu rządów na Węgrzech przez MSZP lub Fidesz; c) od 2010 roku mamy do czynienia z umacnianiem się prawicowego Fidesz. (abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of the legitimization of political power phenomenon in Hungary in the two periods: the nondemocratic communist regime and the process of democratization. The first part of the article shows synchronic non-democratic consolidation of communist power after 1948 and 1956. The second part focuses on the process of democratization and consists of three main periods: a) after 1990 while bipolar party division was set up: conservative government led by MDF and liberal opposition with SzDSz and Fidesz; b) after 1994 while new bipolar party division emerged: social-liberal coalition with MSzP and SzDSz and conservative camp with Fidesz, MDF, KDNP, c) after 2010 when Fidesz totally overwhelmed whole party and political system. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adam Ch.: Poll: Two thirds of Hungarians Think Fidesz Is Very "Corrupt". "Hungarian Free Press", 27.07.2016, http://hungarianfreepress.com/2016/07/28/polltwo thirds of hungarians think fidesz is very corrupt/ (dostęp: 19.10.2016).
 2. Bayer J.: The Process of Political System Change in Hungary. "Begegnungen Schriftenreihe des Europa Institutes" 2003, Nr. 22.
 3. Benda L.: System partyjny Węgier. W: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej. Red. A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka. Wrocław 2003.
 4. Czyż A., Kubas S.: Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej. Od Jánosa Kádára do Viktora Orbána. Katowice 2011.
 5. Diamond L.: Developing Democracy. Toward Consolidation. Baltimore 1999.
 6. Donath H.: Konstytucja Węgierskiej Republiki Rad. "Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych UW" 1981, nr 9.
 7. Gati C.: From Liberation to Revolution (1945-56). In: A History of Hungary. Eds. P. Sugar, P. Hanák, T. Frank. Indiana 1995.
 8. Góralczyk B.: Węgry. Transformacja postkomunistyczna 1990-2003. Warszawa 2003.
 9. Hubai L., Grotz F.: Hungary. In: Elections in Europe: A Data Handbook. Ed. D. Nohlen, P. Stöver. Baden Baden 2010.
 10. Kochanowski J.: Węgry. Od ugody do ugody. 1867-1990. Warszawa 1997.
 11. Kramer M.: Stalin, Soviet Policy, and the Consolidation of Communist Bloc in Eastern Europe. 1944-1953. In: Stalinism Revisited. The Establishment of Communist Regimes in East Central Europe. Ed. V. Tismaneanu. Budapest-New York 2009.
 12. Krekó P.: Jobbik Takes Cautious Steps towards Centre Ground, 10.11.2012. "Budapest Times", http://www.budapesttimes.hu/2011/11/10/jobbik takes cautious-steps towards centre ground/ (dostęp: 20.11.2016).
 13. Kuciński J.: Podstawy wiedzy o państwie. Warszawa 2003.
 14. Linz J., Stepan A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post Communist Europe. Baltimore-London 1999.
 15. Peto S.: Hungary's Rulling Party Gains Support, 23.03.2012. "Reuters: Edition UK", http://uk.reuters.com/article/2012/03/28/hungary parties-idUKL6E8ESA3020120328 (dostęp: 20.11.2016).
 16. Podolak M.: Instytucja referendum w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (1989-2012). Lublin 2014.
 17. Pollster: Governing Parties Maintain Lead as Political Preferences Stagnate in Hungary, http://hungarytoday.hu/news/governing parties maintain lead political preferences stagnate hungary 94758 (dostęp: 20.10.2016).
 18. Ripp Z.: The Politics of the Roundtable Talks. Unity and Division: The Opposition Roundtable and Its Relationship to the Communist Party. In: The Roundtable Talks of 1989. The Genesis of Hungarian Democracy: Analysis and Documents. Ed. A. Bozóki. Budapest 2002.
 19. Róna Tas A.: The Second Economy as a Subversive Force: The Erosion of Party Power in Hungary. In: The Waning of the Communist State Economic Origins of Political Decline in China and Hungary. Ed. A. Walder. Berkeley-Los Angeles 1995.
 20. Sebestyen V.: Dwanaście dni. Rewolucja węgierska 1956. Przeł. M. Antosiewicz. Warszawa 2006.
 21. Seleny A.: Property Rights and Political Power: The Cumulative Process of Political Change in Hungary. In: The Waning of the Communist State Economic Origins of Political Decline in China and Hungary. Ed. A. Walder. Berkeley-Los Angeles 1995.
 22. Sobolewska Myślik K.: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku. Kraków 1999.
 23. Sula P.: System partyjny Republiki Węgierskiej. Wrocław 2005.
 24. Szent Miklóssy I.: With the Hungarian Independence Movement. 1943-1947. New York 1998.
 25. Szymczak T.: Ustrój europejskich państw socjalistycznych. Warszawa 1988.
 26. Węgierska pracownia badania opinii publicznej: Ipsos, http://ipsos.hu/hu (dostęp:19.11.2016).
 27. Whitehead L.: Democratization. Theory and Practice. Oxford 2002.
 28. Wyniki badania opinii publicznej wykonane w listopadzie 2016 r. przez pracownię sondażową Medián, http://kozvelemenykutatok.hu/8028 2/ (dostęp: 28.11.2016).
 29. Zieliński E.: Nauka o państwie i polityce. Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu