BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kantyka Zbigniew (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Nick Dyer-Witheford, Cyber-Proletariat: Global Labour in the Digital Vortex. London-Toronto: Pluto Press, 2015, ss. 248.
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2015, T. 15, s. 299-302
Keyword
Recenzja, Nowe technologie, Globalizacja, Telefonia komórkowa
Review, High-tech, Globalization, Mobile phone
Note
summ.
Abstract
Nowa książka Nicka Dyer-Witheforda, profesora nadzwyczajnego Wydziału Badania Informacji i Mediów Uniwersytetu Western Ontario, należy niewątpliwie do tego drugiego nurtu. Jest to Autora powrót po latach do krytycznej analizy nowej rzeczywistości, jaką naszkicował u schyłku XX wieku w pracy Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism (1999), opublikowanej w kontekście rodzących się wówczas pierwszych systemowych ruchów antyglobalistycznych. Recenzowana praca zawiera próbę charakterystyki i wyjaśnienia skomplikowanej sytuacji, która ujawniła się szczególnie intensywnie w kontekście głębokiego kryzysu ekonomicznego lat 2008-2009. Przyniósł on nasilenie się konfliktów we wszystkich sferach życia społecznego i w różnych rejonach świata, wskazując wyraźnie, jak daleko utopijna jest wizja końca wieku ideologii budowana na optymistycznej ocenie ładu zbudowanego na zasadach liberalnej demokracji. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu