BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Riedel Rafał (Uniwersytet Opolski)
Title
Lukáš Vomlela, Petr Hušek (przy współpracy: Petr Hlaváček, Dušan Janák, Martin Stanoev), Regionalne elity polityczne w kraju morawsko-śląskim i województwie śląskim w latach 2000-2012. Opawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, 2014, ss. 121
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2015, T. 15, s. 303-306
Keyword
Recenzja, Elita, Polityka regionalna
Review, Elite, Regional policy
Note
summ.
Country
Region śląski, Czechy, Region Transgraniczny Śląsk-Morawy
Czech Republic
Abstract
Praca pt. Regionalne elity polityczne w kraju morawsko-śląskim i województwie śląskim w latach 2000-2012 autorstwa Lukáša Vomleli oraz Petra Huška (napisana przy współpracy Petra Hlaváčka, Dušana Janáka, Martina Stanoeva - pracowników Centrum Badań Empirycznych, Wydziału Polityk Publicznych, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie), jest wynikiem projektu badawczego realizowanego w ramach programu mikroprojektów Euroregionu Silesia. Analiza ta wpisuje się w transgraniczną współpracę terytorialną w wymiarze naukowym i jest jedną z pierwszych podejmowanych na Śląsku w tak zdefiniowanym obszarze badawczym. Jest to ważna publikacja, której Autorzy koncentrują się na analizie ewolucji regionalnych elit politycznych w perspektywie porównawczej (pomiędzy regionem morawsko-śląskim a województwem śląskim). Stanowi więc ona znaczący wkład w lepsze zrozumienie procesów politycznych zachodzących na poziomie regionalnym (i ich interakcji z poziomem centralnym) w dwóch krajach środkowo-europejskich, ponad dwie dekady po 1989 roku, jak również po dokonanych - zarówno w Polsce, jak i w Czechach - reformach administracyjnych. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu