BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słupik Tomasz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Narodziny demokracji w Grecji klasycznej w czasach reform Klejstenesa i Peryklesa
The Birth of Democracy in Classical Greece in the Days of the Reforms of Klejstenes and Pericles
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 19, s. 35-68, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Polityka, Demokracja
Politics, Democracy
Note
summ.
Country
Grecja (starożytna)
Greece (ancient)
Abstract
Autor artykułu koncentruje się na fundamentalnym problemie, z jakim historycy idei zmagają się od przynajmniej stu lat - tzn. jakie przyczyny sprawiły, że w Grecji, a konkretnie w Atenach, narodziła się demokracja. Oczywiście autor nie ma ambicji odpowiedzieć wyczerpująco na tak sformułowane pytanie. Jest to tylko wprowadzenie do dyskusji. Skromna próba zmierzenia się z problemem, którym filozofowie polityki interesują się od ponad dwóch tysiącleci.(abstrakt oryginalny)

Author of this article concentrates on fundamental problem, the historians have been trying to cope with for many years. That means: what caused that democracy had been born in Greece, specifically in Athens. Of course the author has no ambitions to answer exhaustively all these questions. This is only introduction to discussion. The humble attempt to face the problem, the philosophy has been facing for over 2500 years(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dahl R.A.: O demokracji. Przeł. M. Król. Kraków 2000.
  2. Davies J.K.: Demokracja w Grecji klasycznej. Przeł. G. Muszyński. Warszawa 2003.
  3. Held D.: Modele demokracji. Przeł. W. Nowicki. Kraków 2010.
  4. Meier Ch.: Powstanie polityczności u Greków. Przeł. M.A. Cichocki. Warszawa 2012.
  5. Snell B.: Odkrycie ducha. Przeł. A. Onysymow. Warszawa 2009.
  6. Vernant J.-P.: Mit i religia w Grecji starożytnej. Przeł. K. Środa. Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu