BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słupik Dawid
Title
Ustawy zasadnicze Wenezueli, Boliwii i Ekwadoru jako element rewolucji boliwariańskiej w Ameryce Łacińskiej
The Fundamental Laws of Venezuela, Bolivia and Ecuador as an Element of Bolivarian Revolution in Latin America
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 19, s. 149-173, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Konstytucja, Polityka, Prawo, Rewolucja
Constitution, Politics, Law, Revolution
Note
summ.
Country
Wenezuela, Boliwia, Ekwador, Ameryka Łacińska
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Latin America
Abstract
Rozpoczęta w 1999 roku przez Hugona Cháveza rewolucja boliwariańska swoim zasięgiem oprócz Wenezueli objęła także Boliwię i Ekwador. Słuszność nazywania tego "rewolucją" dziś często podawana jest w wątpliwość.. Pewne jest jednak, iż skutecznym efektem tych działań są całkowicie nowe ustawy zasadnicze. Zarówno w samym procesie, jak i postanowieniach nowych Konstytucji można zauważyć pewne podobieństwa. Niniejszy artykuł jest próbą politologiczno-prawnej analizy procesu konstytucyjnego oraz postanowień nowych ustaw zasadniczych ze szczególnym uwzględnieniem tych podobieństw, związanych zazwyczaj z ideą rewolucji boliwariańskiej oraz z "socjalizmem XXI wieku". Poruszona zostanie również kwestia zagadnień, które znalazły odzwierciedlenie w nowych Konstytucjach, i które dla każdego z tych trzech populistycznych przywódców, są elementami wyróżniającymi rewolucję boliwariańską w tych krajach.(abstrakt oryginalny)

The Bolivarian Revolution started in 1999, by Hugo Chávez, extended to reach not only Venezuela but also Bolivia and Ecuador. Whether, what today is called "the revolution", deserves its title is often being questioned. It is certain, though that a lasting result of those actions is a set of completely new fundamental laws. Some similarities can be found both in this process and in ratifications of new Constitutions. The following article is meant to be an attempt of political and legal analysis of constitutional process and of the ratifications of new fundamental laws. Special attention was given to those similarities which were usually connected with the idea of the Bolivarian Revolution and with the so-called "Socialism of XXI century". Furthermore, the issues which were reflected in new Constitutions and which for each of those three populist leaders, are the elements distinguishing the Bolivarian Revolution in those countries, will be discussed.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolivar S.: List z Jamajki. W: Pisma - oświadczenia i dokumenty. Simón Bolivar. Warszawa 2011.
 2. Brewer-Carías A.: Golpe de estado y proceso constituyente en Venezuela. Mexico 2001.
 3. Chávez H.: Agenda Alternativa Bolivariana. Caracas 2014.
 4. Decreto No 2 z 15 stycznia 2007 r. (Ekwador).
 5. Decreto No 3 z 2 lutego 1999 (Wenezuela).
 6. Estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente z 7 sierpnia 1999 r. (Wenezuela).
 7. Fijałkowska A., Gawrycki M.F.: Wenezuela w procesie (r)ewolucyjnych przemian. Warszawa 2010.
 8. Gawrycki M.F.: Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej. Warszawa 2007.
 9. Gott R.: Hugo Chávez and the Bolivarian Revolution. New York 2005.
 10. http://www.cne.gov.ve (dostęp: 2.02.2017).
 11. http://www.oep.org.bo (dostęp: 2.02.2017).
 12. http://www.presidencia.gob.ec (dostęp: 2.02.2017).
 13. https://www.corteconstitucional.gob.ec (dostęp: 2.02.2017).
 14. Konstytucja Boliwariańskiej Republiki Wenezueli z 1999 r.
 15. Konstytucja Boliwii z 2009 r.
 16. Konstytucja Ekwadoru z 1998 r.
 17. Konstytucja Ekwadoru z 2008 r.
 18. Konstytucja Republiki Wenezueli z 1961 r.
 19. Ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente No 3364 z 6 marca 2006 r. (Boliwia).
 20. Ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente No 3728 z 31 lipca 2007 r. (Boliwia).
 21. Ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente No 3792 z 28 listopada 2007 r. (Boliwia).
 22. Machado Puertas J.C.: Ecuador:... hasta que se fueron todos. "Revista de Ciencia Política" 2008, Vol. 28, No 1.
 23. Malamud C.: Populismos latinoamericanos. Los tópicos de ayer, de hoy y de siempre. Madrid 2010.
 24. Pizzolo C.: Populismo y rupturas constitucionales. Los casos de Venezuela, Bolivia i Ecuador. "Estudios Constitucionales" 2007, Vol. 5, No 1.
 25. Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente z 12 grudnia 2007 r. (Ekwador).
 26. Salgado Pesantes H.: El proceso constituyente en Ecuador. Algunas reflexiones. In: Procesos constituyentes contemporáneos en América Latina. Tendencias y perspectivas. Ed. J.M. Serna de la Garza. Mexico 2009.
 27. Shifter M., Joyce D.: Bolivia, Ecuador y Venezuela, la refundación andina. "Política Exterior" 2008, Vol. 22, No 123.
 28. Szlajfer H.: Hugo Chávez: od (niespełnionej) "rewolucji boliwariańskiej" do zmodyfikowanych patologii puntofijismo? W: Socjalizm XXI wieku. Red. A. Dembicz. Warszawa 2009.
 29. Tapia L.: Bolivia. La izquierda y los movimientos. In: La nueva izquierda en América Latina. Ed. D. Chavez, C. Rodriguez Garavito, P. Barrett . Madrid 2008.
 30. Zalles A.A.: Hundimiento de la Asamblea Constituyente y naufragio del proyecto de Constitución. In: La Bolivia de Evo. ¿Democrática, indigenista y socialista? Ed. F. Polet. Madrid 2010.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu